China

Swipe

De uitspraak van het Chinees

Het Chinese schrift maakt gebruik van karakters, die in het Romeinse alfabet worden overgebracht via de pinyin-transcriptie; daardoor kunnen mensen die geen Chinees spreken en schrijven een idee krijgen van hoe Chinese woorden moeten worden uitgesproken. Maar lang niet alle klanken van het Chinees komen overeen met de klanken die in het Nederlands worden gebruikt. Sommige zijn hetzelfde, andere lijken op klanken die wij gebruiken, maar er zijn er ook die heel anders zijn. Maar afgezien van de problemen die de tonen en sommige van de beginklanken kunnen opleveren, zult u merken dat de uitspraak van het Chinees voor Nederlandstaligen niet al te moeilijk te leren is.

Chinese lettergrepen bestaan uit twee gedeelten – de beginmedeklinker en de eindklank.

Beginklanken:

De volgende beginletters worden net zo uitgesproken als in het Nederlands:

f – zoals in “fee”
l – zoals in “leeg”
m – zoals in “meer”
n – zoals in “nee”
s – zoals in “slee”
w – zoals in “wees”

De volgende beginletters verschillen enigszins. Als de uitspraak vereist dat de medeklinker sterk aangeblazen (“geaspireerd”) wordt, moet u uw adem voelen als u de letter uitspreekt met uw hand een paar decimeter van uw mond.

b – zoals de b in “baard” (geen aanblazing of plofklank)
d – zoals de d in “vrijdag” (geen aanblazing of plofklank)
k – zoals de k in “kaas”, maar geaspireerd en met plofklank
p – zoals de p in “paard”, maar geaspireerd en met plofklank
t – zoals de t van “toen”, maar hard aangeblazen

Het lastigst (om uit te spreken of om te onthouden) zijn voor ons de volgende beginletters:

c – zoals de ts in “plaats”
g – zoals de k in “kaas”
h – als de ch in lachen, maar helemaal achter in de keel
j – zoals de j in “jungle”
q – zoals de tsj in “hatsjie”
r – zoals de “Leidse” r, met omhoog gekrulde tong
x – zoals sj in sjeik, maar met teruggetrokken mondhoeken
y – zoals de j in “jaar”
z – zoals ‘t z in “’t zal wel”
ch – zoals de tsj in “tsjilpen”, maar voorin de mond uitgesproken
sh – zoals de sj in sjans
zh – zoals de j in “jezebel”

Eindklanken

De eindklanken verbinden zich met de beginklanken tot Chinese woorden.

a – tussen aa (“later”) en a (“ladder”) in
o – zoals o in “kop”, maar met een zweem van een a
e – klinkt als “uh” (tussen een stomme e en eu in), achterin de keel
i – ie; maar de klank varieert al naar gelang hij al dan niet volgt op de de medeklinkers z, c, s, zh, ch, sh, r.
u – zoals de oe in “moe”
ü – zoals uu in “menu”
ai – een klank tussen ai (“Thais”) en aai (“taai”) in
ei – klinkt als ee
ao – klinkt als au in “lauw”
ou – klinkt als eau in “cadeau”
an – klinkt als en in “ben” of als “ahh”
en – zoals un in ons lidwoord “’n”
ang – klinkt als eng in “breng”
eng – klinkt als ung in het Engelse “lung”
ong – klinkt als oeng in het Duitse “Achtung”
ia – zoals ja in “Jap”/”Jaap”
ie – je in “Jet”
iao – zoals jou in “jouw”
iu – zoals jo in jood; varieert met de medeklinker
ian – zoals het woord “yen”
in – zoals in in “tin”
iang – jang
ing – zoals ing in “zing”
iong – jong

ua – zoals wa in “wagen”
uo – zoals wo in “wogen”
uai – wai
uan – zoals wan in “wand”
un – klinkt als woen in “woensdag”
uang – wang/waang

üe – uueh
üan – uuan
ün – zoals uun in “immuun”

10 prachtige bestemmingen in China