China

Swipe

De Chinese dierenriem

In de traditionele Chinese cultuur is 12 een belangrijk getal voor de tijdrekening. Waarnemers in de oudheid merkten op dat er 12 volle manen in een jaar zijn, waarbij de periode tussen twee volle manen tamelijk constant is. Ze merkten ook dat de dag in 12 gelijke delen kon worden verdeeld. Deze waarnemingen leidden tot de ontwikkeling van het maanjaar van 12 maanden en de dag van 12 uren. De Chinezen begonnen jaren in een twaalfjarige cyclus te groeperen, waarbij ieder jaar als teken een dier kreeg toegewezen. Volgens de legende zou Boeddha een bijeenkomst van alle dieren in de wereld bij elkaar hebben geroepen, maar zouden er slechts 12 aan die oproep gehoor hebben gegeven. Deze werden het symbool van de twaalfjarige cyclus, waarbij de volgorde waarin de dieren op de bijeenkomst waren gearriveerd het jaar bepaalde dat ze toegewezen kregen. Toen ze op weg waren naar de vergadering, ging de sterke os voorop en hoefde hij alleen nog maar een rivier over te steken om als eerste aan te komen. Maar wat hij niet wist was dat de sluwe rat op zijn rug was meegelift, en zo was het deze die als eerste arriveerde. De twaalf dieren zijn: rat, os, tijger, konijn, draak, slang, paard, schaap, aap, haan, hond en varken. De 12 dieren die met de jaren in verband staan, kunnen worden gebruikt om iemands karakter te beoordelen. Iemand die in het jaar van een bepaald dier is geboren, zou de kenmerken van dat dier bezitten.

Rat (shu ?)

Ratten gelden als a--gressief, argwanend en machts-belust, maar zijn ook eerlijk, royaal en hebben gevoel voor eerlijk spel.

Os (niú ?)

Ossen zijn koppig, maar ook leiders van nature, die naar succes streven.

Tijger (hu ?)

Tijgers zijn onbezorgde persoonlijkheden. Je kunt veel lol met ze hebben, maar ze kunnen onbetrouwbaar zijn en geneigd risico’s te nemen.

Konijn (tù ?)

Konijnen nemen geen risico’s en stellen veiligheid en rust op prijs. Deze mensen mijden conflicten en emotionele betrokkenheid.

Draak (lóng ?)

Mensen die in het jaar van de draak zijn geboren, zijn bazig, luidruchtig en opzichtig, maar ook populair en succesvol.

Slang (shé ?)

Slangen staan in de mythologie bekend om hun slimheid; het zijn abstracte denkers en idealisten.

Paard (ma ?)

Mensen die geboren zijn in het jaar van het paard gelden als hardwerkend en attent, maar ook als arrogant.

Schaap (yáng ?)

Schapen zijn hartelijk maar ongeorganiseerd, en ze kunnen niet goed tegen druk.

Aap (hóu ?)

Apen zijn intelligent en amusant, maar ook huichelachtig. Het zijn goede vrienden, maar ze zijn niet te vertrouwen.

Haan (jî ?)

Hanen zijn moedig, maar arrogant en vermetel. Ze zijn goed in hun werk en hebben aandacht voor details.

Hond (gou ?)

Honden zijn stil maar intelligent; het zijn introverte luisteraars, toegewijd en eerlijk, maar ook cynisch en geneigd toe te geven aan hun bezorgdheden.

Varken (zhù ?)

Varkens zijn eerlijk en betrouwbaar, met een dorst naar kennis. Ze zijn vaak succesvol in financiële aangelegenheden en toegewijd aan goede zaken.

10 prachtige bestemmingen in China