Israël

Swipe

De Jom Kippoeroorlog (1973)

Van april 1969 tot augustus 1970 ontketende Egypte een uitputtingsoorlog langs het Suezkanaal. Er werden niet minder dan 9000 verschillende gewapende conflicten aan het Sinaïfront gemeld, waarbij honderden soldaten de dood vonden. Pas aan het eind van dat jaar kon er een wapenstilstand worden bereikt. Het bleek echter een stilte voor de storm te zijn. Op 6 oktober 1973 vierden de inwoners van Israël Grote Verzoendag (Jom Kippoer). Tijdens deze heiligste feestdag in het joodse jaar vielen de troepen van Syrië en Egypte geheel onverwachts Israël binnen.

In eerste instantie werden de Israëlische troepen teruggedrongen. Nadat echter de reservestrijdkrachten gemobiliseerd waren sloeg Israël terug. Het Israëlische leger drongen de Egyptische troepen terug over het Suezkanaal en marcheerden het Egyptische grondgebied op. Aan het Syrische front verschenen de Israëlische tanks tot op een afstand van 32 km van de Syrische hoofdstad Damascus. Op 22 oktober 1973 maakte de Veiligheidsraad van de VN een eind aan de vijandelijkheden. Onmiddellijk legde de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Kissinger via pendeldiplomatie de basis voor akkoorden tussen de strijdende partijen. Israël moest zich volgens deze akkoorden uit het in de Jom Kippoeroorlog bezette gebied terugtrekken, in ruil voor de garantie dat de V.S. de PLO niet zouden erkennen zolang deze organisatie Israël niet erkende. Dankzij de Jom Kippoeroorlog herwonnen de Arabische staten enig vertrouwen in eigen kracht. Tevens bleek het militaire succes van Israël allerlei diplomatieke problemen op te leveren.

10 prachtige bestemmingen in Israël