Kenia

Swipe

Swahilicultuur

De Arabieren brachten welvaart langs de Oost-Afrikaanse kust en de nauwe handelsbetrekkingen die tussen de inheemse volkeren, onder aanvoering van de Arabieren, met China en het tegenwoordige India en Indonesië bestonden, ontwikkelde een nieuwe stroming en was, mede als gevolg van de vermenging van al die volkeren met de Arabieren, verantwoordelijk voor het ontstaan van de Swahilicultuur en -taal. Er ontstonden stadstaten die elkaar bevochten en beconcurreerden. In de bloeitijd van de Swahilicultuur waren er meer dan twintig van deze steden waarvan Lamu, Pate en Faza de belangrijkste waren.

Men ontwikkelde een eigen bouwstijl waarvan nog veel is terug te vinden als men ernaar op zoek gaat. Men gebruikte koraal als bouwmateriaal, de daken bestonden uit palmbladeren. De plaats Manda is nog steeds bekend vanwege de muur die er werd gebouwd van grote koraalblokken en de ruïnestad Gede mag zich in een groeiende belangstelling verheugen. Weinig toeristen bezoeken Kenia echter vanwege de culturele aantrekkelijkheid. De grote invloed die de islam op het ontstaan van de Swahilicultuur had is ook nog steeds goed merkbaar. Zo zult u overal minaretten van moskeeën ontdekken en in Lamu zult u de meeste vrouwen gesluierd aantreffen.

10 prachtige bestemmingen in Kenia