Kenia

Swipe

Volksverhuizingen, de vroegste bewoners

Rond 5500 jaar v.Chr. trokken vanuit het Arabische schiereiland en vanuit het noorden Hamitische volkeren Kenia binnen. Het waren meest doortrekkers, maar ze werden gevolgd door blijvende bewoners: Bantoevolkeren afkomstig uit Centraal-Afrika. Veel andere volkeren die een belangrijke rol speelden in de ontwikkeling van Kenia zoals Alexandrijnen, Feniciërs, Grieken, Arabieren, Perzen en Chinezen, verspreidden zich langs de gehele Oost-Afrikaanse kust. In Kenia zijn weinig sporen van hen achtergebleven.

De invloed van de Arabieren is nog wel merkbaar, ze worden verantwoordelijk gehouden voor de stichting van onder andere Mombasa, Malindi en Lamu. Tussen de 8e en de 10e eeuw emigreerden veel islamitische Arabieren vanuit het tegenwoordige Midden-Oosten als gevolg van onrust in die gebieden, naar de Afrikaanse oostkust. Ze brachten de islam en als gevolg van vermenging met de inheemse bevolking ontstond de Swahilicultuur. In de 15e eeuw bereikten de eerste Europeanen de oostelijke kustgebieden en het waren de Portugezen die de Arabieren dwongen uit te wijken naar noordelijker gebieden.

10 prachtige bestemmingen in Kenia