Mauritius

Swipe

Vrouwen

Vrouwen en mannen hebben sinds op Mauritius de ‘Wet gelijke behandeling’ in werking trad (2008) formeel een gelijkwaardige positie. Vrouwen genieten evenveel opleiding, hebben gelijke toegang tot functies in het bedrijfsleven of bij de overheid en krijgen hetzelfde salaris. Ouderschap vormt geen beletsel tot werk.

In de praktijk blijkt wel dat het glazen plafond betrekkelijk laag ligt en dat carrières van vrouwen langzamer verlopen dan die van mannen. In het parlement bezetten vrouwen slechts 11 van de 70 zetels. Met het succes van de textielindustrie waar veel vrouwen werken is het percentage werkende vrouwen gestegen tot circa 50.

10 prachtige bestemmingen in Mauritius