Mauritius

Swipe

Onderwijs

Zowel basis- als middelbaar onderwijs is op Mauritius gratis, behalve op privéscholen waar meestal een Frans of Engels curriculum gevolgd wordt. In elk dorp is wel een basisschool te vinden en de middelbare school is nooit ver weg. Er is een leerplicht tot 16 jaar.

De meeste scholen zijn openbaar, een paar zijn katholiek of hindoeïstisch. De voertaal in het middelbaar en hoger onderwijs is Engels maar vaak zien de leraren zich genoodzaakt iets uit te leggen in het Frans of creools. Volgens Britse traditie is een schooluniform verplicht. Er zijn ook twee internationale scholen op Mauritius, een van Franse en een van Engelse origine. Naast het reguliere onderwijs volgen veel leerlingen lessen in de taal en cultuur van het land van afkomst.

Wie verder wil leren kan een beroepsopleiding volgen of naar de universiteit van Mauritius gaan in Le Réduit. Aan de verschillende faculteiten studeren circa drieduizend jongeren. Een kleine groep studenten verlaat het eiland om te gaan studeren aan universiteiten in Frankrijk of op het Franse buureiland Réunion. Een enkeling verkiest hiervoor Groot-Brittannië, Zuid-Afrika of de VS.

10 prachtige bestemmingen in Mauritius