Nepal

Swipe

Contacten

De Vereniging Nederland-Nepal [VNN] heeft, kort samengevat, ten doel: het vormen van een ontmoetingspunt voor een ieder die op de één of andere wijze betrokken is of wil zijn bij Nepal (de zogenaamde platformgedachte), het verbreiden van de gebiedskennis en het zowel financieel als daadwerkelijk (doen) steunen van projecten in het belang van de volken en landen in de Himalaya. Dit doet de VNN al sinds 1966 door zich actief in te zetten om de banden tussen Nepal en Nederland te versterken en de kennis over het Himalayagebied in Nederland te vergroten.

De VNN probeert haar doelstellingen te bereiken door tentoonstellingen en lezingen te organiseren. Verder neemt de VNN het initiatief voor projecten in Nepal op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, wetenschap, cultuur en milieu. Opgericht in 1967 als klein, informeel gezelschap van Himalaya-pioniers groeide de VNN uit tot een hechte vereniging van ongeveer 400 leden. De VNN organiseert jaarlijks verschillende bijeenkomsten, met boeiende programma's, waarin telkens een ander aspect van Nepal centraal staat. Lezingen door onderzoekers, reizigers en leden van klimexpedities worden afgewisseld met het vertonen van films en documentaires.

10 prachtige bestemmingen in Nepal