Uganda

Swipe

Onderwijs

Het analfabetisme wordt in hoog tempo teniet gedaan. In 2008 was niog 32% van de bevolking van 15 jaar en ouder niet in staat om te kunnen lezen en schrijven In 2017was dit percentage (gemiddeld) gedaald tot 20. Elk kind wordt in staat gesteld om 11 jaar onderwijs te volgen, een uitvloeisel van het in 1996 in gang gezette onderwijsprogramma. Het basisonderwijs is gratis. Uganda heeft ruim 4 miljoen kinderen die voor basisonderwijs in aanmerking komen. Op de meer dan 8500 basisscholen maakt bijna 90% van de kinderen daarvan gebruik. Er is een groot tekort aan onderwijzend personeel. Om daaraan een eind te kunnen maken wordt, op basis van hetzelfde programma, vervolgonderwijs gegeven waarin men, als vervolg op de basisschool direct leerkrachten opleidt. Er zijn derhalve vele zeer jonge onderwijzers in Uganda. Een aantal kinderen volgt kleuteronderwijs als voorbereiding op de basisschool. Dit onderwijs is niet gratis.

Het middelbare onderwijs, gegeven aan ruim 1200 scholen, voorziet verder in opleidingen van algemeen vormend en technisch onderwijs. Helaas zijn die scholen sterk geconcentreerd in stedelijke agglomeraties, waardoor kinderen op het platteland vrijwel van vervolgonderwijs verstoken zijn. Er wordt dan ook naar gestreefd een grotere spreiding te bewerkstelligen. Om dat doel te bereiken is Uganda opgedeeld in bijna 850 ‘onderwijsdistricten’. In elk ervan moet op korte termijn een middelbare school geopend worden. Helaas speelt ook hier het tekort aan leerkrachten een remmende rol, zodat er nog enige tijd nodig zal zijn om dit ambitieuze plan te verwezenlijken. Momenteel volgt ongeveer 20% van de daarvoor in aanmerking komende jongelui secundair onderwijs. Dit onderwijs is niet gratis, tenzij de leerling tot de besten van de klas behoort. Middelbaar onderwijs duurt vier jaar, de eerste twee jaar is de leerling junior, de laatste twee jaar senior. Daaraan aansluitend kan nog twee jaar vervolgonderwijs gevolgd worden waarop een studie aan de universiteit aansluit. Het aantal kinderen dat onderwijs volgt is het sterkst geconcentreerd rond grote plaatsen zoals Kampala en Jinja.

Jaarlijks verlaten ongeveer 65.000 leerlingen het middelbaar onderwijs. Een deel van hen, ongeveer 35%, stroomt door naar een universiteit. Dat is het maximum aantal wat mogelijk is, er zijn gewoon niet meer plaatsen. Loting is in veel gevallen de enige oplossing, zowel voor de mogelijkheid tot plaatsing, als voor de richting waarin men zich wil bekwamen. Studenten die niet in aanmerking komen voor plaatsing kunnen (soms) met subsidie, uitwijken naar het buitenland. Ze kunnen soms in omliggende landen terecht, met name in Kenia. De belangstelling daarvoor is echter niet zo groot omdat de universiteiten in Uganda aanmerkelijk hoger worden gewaardeerd dan die in omringende landen. Een enkeling heeft geluk en kan naar Europa om te studeren. Er zijn 8 universiteiten die vanuit de overheid worden geleid, waaronder de Universiteit voor Wetenschap en Techniek in Mbarara. De Makarere Universiteit in Kampala is de grootste. Meer dan 90% van de studenten gaat daarheen. Er bevinden zich ook universiteiten in onder andere Gulu, Kabale en Soroti. Verder is er een twaalftal, eveneens erkende, universiteiten die vanuit een religie zijn ontstaan.

Rondreizen

Groepsrondreis Uganda

Tijdens deze avontuurlijke rondreis door Uganda ontdekken we het groene hart van Afrika. Wie vroeger graag de verhalen van Tarzan las, moet...

v.a. 3289.00 p.p.

10 prachtige bestemmingen in Uganda