Zuid-Afrika

Swipe

First Boer War (Eerste Boerenoorlog)

Groot-Brittannië annexeert ZAR

Voor de Britten waren de economische zwakte en de machtiger wordende zwarte stammen in de ZAR onaanvaardbaar. Even afwijzend stond Londen tegenover het feit dat diamant werd gevonden in onafhankelijk Orange Free State. Om twee vliegen in één klap te slaan, besloot gouverneur Carvarvon de ZAR te annexeren. Deze politieke daad werd verkondigd op Church Square in Pretoria (12 april 1877). De ZAR eiste het terugdraaien van de Britse annexatie, dat een schending van eerder gemaakte afspraken betrof. De regering in Pretoria stuurde vice-president Paul Kruger en staatsprocureur Jorissen naar Londen, waar zij in juli 1877 hun problemen bespraken met premier Disraeli. Zij vingen bot en keerden terug naar Pretoria.

'Battle of Majuba Hill'

In december 1880 viel een Boerencommando onder leiding van Frans Joubert twee Britse legergroepen aan. Deze aanval was succesvol en buitgemaakte wapens kwamen de Boeren goed van pas. In de nacht van 26 februari 1881 beklommen meer dan duizend Britse soldaten, gekleed in rode uniformen, Majuba Hill (KwaZulu-Natal). Drieduizend Boerensoldaten bestormden deze heuvel en versloegen de Britten – hun rode uniformen maakten hen een gemakkelijk doelwit. De kortstondige oorlog werd beëindigd door de ondertekening van de Conventie van Pretoria. De wens van de Boeren werd vervuld: de ZAR kreeg een nieuwe kans.

10 prachtige bestemmingen in Zuid-Afrika