Zuid-Afrika

Swipe

Staatsinrichting

Provincies van Zuid-Afrika

Sinds 1994 is Zuid-Afrika verdeeld in de volgende provincies:

•, Northern Cape (361.830 km2, Kimberley);

•, Eastern Cape (169.580 km2, Bhisho);

•, Free State (129.480 km2, Bloemfontein);

•, Western Cape (129.370 km2, Kaapstad);

•, Limpopo (123.910 km2, Polokwane);

•, North West (116.320 km2, Mafikeng);

•, KwaZulu-Natal (92.100 km2, Pietermaritzburg);

•, Mpumalanga (79.490 km2, Mbombela);

•, Gauteng (17.010 km2, Johannesburg).

President en vice-president(en) van Zuid-Afrika

Uitvoerende en wetgevende macht Zuid-Afrika is een democratie met een meerpartijenstelsel. De president is het staatshoofd van de republiek en leider van het kabinet. Volgens de constitutie mag de president maximaal één keer worden herkozen. Hij benoemt één of twee vice-presidenten, die zijn functie overnemen als hij niet in staat is deze te vervullen, in het buitenland verblijft of is afgetreden. Er geldt geen termijnlimiet voor deze vice-president(en). Onder de president functioneren de ministers. De president, vice-president(en) en de ministers vormen de uitvoerende macht.

Parlement van Zuid-Afrika

Het parlement wordt gevormd door de National Assembly (350 tot 400 volksvertegenwoordigers) en de National Council of Provinces (NCOP). Deze vormen de wetgevende macht. National Council of Provinces betreft de senaat en telt negentig leden die vergaderen in de NCOP-kamer van de ‘Houses of Parliament’ in Kaapstad. Deze leden zijn afgevaardigden van provinciale regeringen en dienen provinciale belangen te behartigen op nationaal niveau.

Provincial Legislature, Zuid-Afrika

Elke provincie heeft een Provincial Legislature (parlement) dat minimaal dertig en maximaal tachtig leden telt. Deze vertegenwoordigers (MPL’s) behoren tot verschillende politieke partijen en worden rechtstreeks verkozen door middel van provinciale verkiezingen. Zij houden zich bezig met regelgeving op provinciaal niveau. Aan het hoofd van een Provincial Legislature staat een premier.

10 prachtige bestemmingen in Zuid-Afrika