Zwitserland

Swipe

Natuurgebieden

Sinds in 1876 de eerste natuurbeschermingswet van kracht werd, heeft de natuurbescherming altijd in de belangstelling gestaan van de Zwitserse bevolking. In de jaren vijftig van de 20ste eeuw volgden maatregelen ter bescherming van de bossen, meren, rivieren en andere landschappen. Toch konden al deze regels niet voorkomen dat grote delen van het Zwitserse landschap ten prooi vielen aan de openlegging van Zwitserland voor toeristen en een groeiende bevolking. Vandaar dat de regels in 1987 wederom werden aangescherpt: rietlanden en moerasgebieden werden beschermd gebied; ongerepte rivierlandschappen en brongebieden kregen de status van natuurreservaat; de productie van cfk's die de ozonlaag aantasten werd verboden; dier en plantensoorten kregen meer bescherming. Momenteel wordt er gestudeerd op een plan om belasting te heffen op de uitstoot van co2.

Natuurreservaten

De bekendste natuurreservaten in Zwitserland zijn Klingnau, Bolle di Magadi no en Grande Caricaie. Een gebied in Graubünden kreeg in 1909 de status van nationaal park: het Zwitsers Nationaal Park.

10 prachtige bestemmingen in Zwitserland