Rhônedal

Swipe

Bevolking

Op enkele plaatsen langs de Rhône tronen kastelen op heuveltoppen, uitkijkend over het stroomgebied van de rivier. Op andere plekken liggen de resten van machtige kloosters. Zij getuigen van de grote standenverschillen die eeuwenlang het leven van de inwoners bepaalden. Rang en plaats in de maatschappij beïnvloedden het leven van allen. Kasteelheren, graven, bisschoppen en abten bepaalden het politieke en economische leven. Boeren en landarbeiders zaaiden en oogsten. In de steden was het niet anders, al waren het hier de arbeiders die het werk deden, bijvoorbeeld achter de weefmachines. 

De plaatselijke tradities hebben zich in de gebieden aan weerszijden van de rivier de Rhône altijd kunnen handhaven dankzij de geografische verscheidenheid van het gebied. De vele bergen en dalen bemoeilijkten het binnenlandse verkeer. Dit in tegenstelling tot het Rhônedal, waar de culturen uit het zuiden en het noorden zich konden vermengen met plaatselijke culturen. Gemeenschappelijk hebben zij het rooms-katholieke geloof, al neemt in Lyon en de andere steden de ontkerkelijking hand over hand toe. Tradities en oude gebruiken komen tot leven tijdens feesten en festivals en tijdens marktdagen en bedevaarten. Veel feesten hebben een religieuze oorsprong, waarbij vaak Maria in het middelpunt van de verering staat. Andere feesten vinden hun bron in wereldse zaken, zoals het oogsten van de wijn in het Rhônedal en de landstreek Beaujolais.

Onderwijs Rhônedal

Frankrijk heeft een eenvormig onderwijssysteem, met als voordeel dat het onderwijs in principe voor iedereen gelijk is. De staat geeft algemene richtlijnen, waaraan de kwaliteit van het onderwijs minimaal moet voldoen. Sinds 1986 worden de leermiddelen en de salarissen van het onderwijzend personeel betaald door de bestuurlijke regio's. Het verschuiven van de verantwoordelijkheid voor het onderwijs van Parijs naar de regio's is een eerste stap naar een meer gedecentraliseerde staatsvorm. Het bijzonder onderwijs krijgt vooral vorm in rooms-katholieke scholen. Veel peuters bezoeken na hun tweede verjaardag een crèche of peuterspeelzaal (jardin d'enfants). De meeste kinderen gaan na hun derde of vierde verjaardag naar de kleuterschool. Als een kind zes jaar wordt, moet het verplicht naar de basisschool. Het blijft hier tot het 11 jaar wordt, daarna gaat het naar het voortgezet onderwijs. Dit voortgezet onderwijs (Lycée) is de eerste vier jaar voor de meesten gelijk en wordt het collége genoemd. Op 15-jarige leeftijd kan de leerling uit twee driejarige richtingen kiezen, met een academische en een vakgerichte variant. Via de academische richting kan men doorstromen naar de universiteit. Het toekomstige topkader bezoekt de Grandes Écoles. Dit zijn prestigieuze scholen die zich vooral richten op het bedrijfsleven. Er staat een universiteit in Lyon.

Frankrijk > Isère > Roybon-Standplaats

Camping De Roybon

De camping ligt in het midden van Frankrijk tussen Lyon, Grenoble en Valence. Het wordt doorkruist door een rivier, in de buurt...

v.a. 108.00 p.p.

10 prachtige bestemmingen in Rhônedal