Beijing

Swipe

De Tempel van de Hemel

Onder de Ming- en de Qing-dynastie diende de Tempel van de Hemel (tiïntán) als een uitgestrekt heiligdom waar de keizers ceremoniële riten ten behoeve van de Chinese natie konden voltrekken. Voorafgaande aan het midwinterfeest leidde de keizer een plechtige processie, die niet door het gewone volk mocht worden gezien, van de Verboden Stad naar de Tempel van de Hemel. Bij het eerste licht van het midwinterfeest, na een nacht van vasten en rituele reiniging, bracht de keizer dan rituele offers en bracht hij de hemel verslag uit. Ook bezocht hij de tempel op de 15e dag van de eerste maanmaand om voor een goede oogst te bidden. Voor de wereld van de keizers was de tempel van essentieel belang, omdat hij de schakel tussen de keizer en de hemel vormde.

Bij de Tempel van de Hemel hoort een groot groen park dat op zichzelf al het bezoeken waard is, vooral ‘s ochtends vroeg, als lenige zeventigplussers er aan gymnastiek komen doen. De Tempel van de Hemel omvat diverse religieuze gebouwen, waarvan het kroonjuweel de Gebedshal voor Goede Oogsten (qinián diàn) is. Het ontwerp van het complex weerspiegelt zijn religieuze functies en houdt zich dus aan geomantische voorschriften. Zo is de noordkant van het park bijvoorbeeld gebogen, terwijl de zuidkant rechthoekig is, een opzet die de traditionele Chinese voorstelling van de hemel als rond en de aarde als rechthoekig weerspiegelt. Evenzo zijn de poorten van het park op de vier windstreken georiënteerd.

Het Ronde Altaar (huánqiù) is het altaar met drie lagen dat het dichtst bij de zuidelijke poort ligt. Gebouwd in 1530 was het Ronde Altaar de plaats waar de keizer, met zijn gelaat naar het noorden gericht, de hemel verslag uitbracht. Het altaar was akoestisch zo ontworpen dat het de woorden van de keizer de kosmos hielp bereiken. En inderdaad versterkt het altaar de stem van de spreker die in het midden ervan staat, ook al zal alleen de spreker deze versterking horen als de geluidsgolven van de balustrades weerkaatsen. Een ander interessant kenmerk van het altaar is dat het gebouwd is met rijen marmeren stenen in veelvouden van het getal 9, dat als het meest gelukbrengende getal werd beschouwd. De eerste cirkel heeft 9 stenen, de tweede 18, enzovoort.

Verder naar het noorden is het volgende complex het Keizerlijk Hemelgewelf (huángqióngyu), dat vooroudertabletten van de keizer bevatte, die bij de midwinterceremonie werden gebruikt. Het gebouw wordt omgeven door de Echomuur (huíyîn bì), die wonderbaarlijke akoestische eigenschappen bezit. De kromming ervan werkt als een parabool die twee mensen op grote afstand van elkaar in staat stelt op zachte toon met elkaar te praten. Maar op een drukke dag, als alle bezoekers dit willen uitproberen, kan het zijn dat je alleen maar een kakofonie van geroezemoes hoort. De ontwerpers van het tempeldomein hebben in het ontwerp van het complex tal van unieke akoestische eigenschappen verwerkt, zodat er veel plekken zijn waar geluiden worden versterkt, weerkaatst of afgeketst in een andere richting.

Als u het echocomplex uit bent, loop er dan omheen en ga door een poort in noordelijke richting verder naar de verhoogde overloop. Tijdens de wandeling zal de Gebedshal voor Goede Oogsten in zicht komen. Dit is waar de keizer tot de hemel bad ten behoeve van zijn onderdanen. Deze ronde houten hal is zonder één spijker gebouwd, hij wordt op z’n plaats gehouden door een vernuftig systeem van steunbalken en stevige pilaren. Het ontwerp is ook rijk aan symboliek. Het door een gouden bol bekroonde ronde dak is voorzien van blauw geglazuurde dakpannen, de kleur van de hemel. De vier centrale pilaren symboliseren de jaargetijden, de 12 binnenste pilaren symboliseren de maanden en de 12 buitenste pilaren symboliseren de 12 perioden van 2 uur waarin de Chinezen de dag indeelden. In de hal, op het plafond, is een gouden draak afgebeeld, symbool van de keizer. De oorspronkelijk in 1420 gebouwde hal werd in 1889 door de bliksem in brand gezet en werd in zijn oorspronkelijke staat hersteld met hout dat uit Oregon geïmporteerd werd.

Adres: Tiantan South Gate,
Chongwen District
Openingstijden: 8:00 tot 17:00 uur voor de gebouwen; 6:00 tot 21:00 uur voor het park
Prijs: ¥ 35 hoogseizoen, ¥ 30 laag-seizoen voor toegang tot park en gebouwen, ¥ 15 hoogseizoen, ¥ 10 laagseizoen voor alleen het park

10 prachtige bestemmingen in De Tempel van de Hemel en China