West-Slowakije

Swipe

Nitra

Aan de voet van de bergen, in een lus van de rivier de Nitra ligt de plaats met dezelfde naam. Al in de tijd van het Groot Moravische Rijk nam Nitra een belangrijke positie in. In 827 gaf prins Pribina de opdracht tot de bouw van de eerste kerk in Slowakije. Het gebied maakte deel uit van een groter Frankisch koninkrijk. Waarschijnlijk liet hij de kerk uit politieke overwegingen bouwen. De Franken verspreidden het christendom om op die manier hun macht te vergroten. Maar het zou ook een geschenk kunnen zijn aan zijn christelijke vrouw. Zij was afkomstig uit Duitsland. Niet lang nadat de bouw begonnen was, werd Pribina door de vorst Mojmir I verdreven en werd Nitra bij het Groot Moravische Rijk ingelijfd. Pribina stond op het biljet van 20 kronen.

In 880 werd in Nitra de eerste bisschopszetel op Slowaakse bodem gevestigd. Dit was aanleiding tot de bouw van een bisschoppelijk paleis en een Romaanse rotonde. In die tijd kwam de beoefening van ambachten tot grote bloei. Tussen het einde van de dertiende eeuw en het begin van de veertiende eeuw kwam deze groei tot stilstand.

Een groot aantal van de gebouwen heeft de vele invasies en oorlogen niet doorstaan. De meeste panden dateren dan ook uit de achttiende eeuw. Een van deze gebouwen is het bisschoppelijk paleis uit 1739. Het werd in die tijd volledig herbouwd. Het staat binnen de muren van het kasteelcomplex, net zoals de Vasilytoren (Vasilova Veza) en de Sint-Emeramkathedraal. In de kathedraal liggen de Slowaakse heiligen Ondrej Svorad en Benedict begraven. Deze twee mannen leefden in de tiende eeuw. Ze werden door de plaatselijke bevolking met de nek aangekeken, omdat ze hun leven in dienst van God hadden gesteld. Ze leefden van wat hun stukje land opbracht. Ondrej Svorad wist zijn dorpsgenoten te vriend te houden door een deel van zijn oogst aan hen af te staan. Benedict slaagde er niet in hun haat te bezweren en werd in de rivier de Váh gegooid en verdronk. De kerk bestaat eigenlijk uit 3 delen. Een Romaanse rotonde staat op de overblijfselen van de kerk van Pribina. De rotonde is in de 12e eeuw gebouwd. In die tijd werden officiële documenten en overeenkomsten in de rotonde getekend. Iets hoger staat de 17e-eeuwse Lage Kerk (dolny kostel). Het altaar bevat een marmeren reliëf van Jezus die van het kruis wordt gehaald. De Hoge Kerk (horny kostel) is 18e-eeuws. Het interieur is barok.

Niet ver van het kasteel, aan de andere kant van de oude kasteelbrug, staat de sierlijke Mariazuil uit 1750. Deze rococozuil herinnert aan de twee cholera-epidemieën die vele levens eisten. In het voormalige seminarie, aan de voet van de kasteelheuvel bevindt zich het streekmuseum. Op het plein voor het museum staat een beeld van prins Pribina. Pribina was de eerst bekende machthebber van de Slaven. Op de hoek van het empirehuis van bisschop Kluch (U Corgona) staat een standbeeld van Atlas. De inwoners van Nitra hebben het beeld de bijnaam Corgon gegeven. Deze naam is ook gekozen voor het plaatselijke bier, dat inmiddels overal in Slowakije gedronken wordt. Corgon was een smid die in dienst was van de kasteelheer. Volgens de legende heeft hij eigenhandig de Turken uit het kasteelcomplex verjaagd.

Aan hetzelfde plein staan de kerk en het klooster der franciscaner monniken. Beide gebouwen dateren uit 1630. Opmerkelijk in de kerk zijn de 33 houtreliëfs met taferelen uit het leven van de heilige Franciscus. Aan het Župné Námestie staat het art nouveau huis Župny Dom.

Ten zuiden van het oude centrum staat een uitgebreid barok complex met een kerk en een klooster. In de kerk staat een waardevol barok altaar. Bij de synagoge uit 1911 ligt de joodse begraafplaats met een monument ter herinnering aan de slachtoffers van de holocaust.

Liefhebbers van oude motoren kunnen terecht in het motormuseum. Ten zuidoosten van het centrum bevindt zich het Slowaakse Landbouwkundige museum (Slovenské pol'nohospodárske muzeum). Een deel van het museum is in de open lucht. Op een berg ten zuiden van Nitra ligt de Kalvárie, een serie kapelletjes met afbeeldingen van de kruisgang.

In de omgeving van Nitra liggen veel wijngaarden. De wijnbouw gaat terug tot de 12e eeuw. Tweehonderd jaar eerder hadden Zobormonniken op de westelijke heuvels een klooster gebouwd, het benedictijnenklooster van Sint-Hyppolitus. Dit was het eerste klooster op Slowaakse bodem. In 1111 en 1113 maakten de monniken een geschreven lijst van hun bezittingen. De lijsten staan bekend als de 'eigendomsaktes van Zobor'. Het zijn de oudst bewaarde documenten die op Slowaaks grondgebied gevonden zijn. Ze worden bewaard in het bisschoppelijk paleis in Nitra. De wijngaarden komen ook op de lijsten voor. In die tijd waren er 30.000 wijngaarden in de streek. Daarom werd Nitra ook wel de tuin van Hongarije genoemd.

Iets ten noorden van Nitra ligt Dražovce met de Romaanse Sint-Michaëlkerk. De kerk stamt uit het begin van de 12e eeuw.

10 prachtige bestemmingen in Nitra en Slowakije