Argentinië

Swipe

Handelsmonopolie

Sinds de kolonisatie van het noorden van Argentinië, onder leiding van de onderkoning van Peru, werden twee steden steeds belangrijker. Tucumán ontwikkelde zich als hét handelscentrum voor tabak, katoen, vee en tarwe naar de naburige landen. Zo ook Córdoba, maar het werd ook het intellectuele centrum van het noorden door zijn twee universiteiten en hogescholen. Buenos Aires, dat eigenlijk pas in 1580 definitief werd gesticht, bleef lange tijd een onbeduidend (haven)stadje. Logisch, want van Spanje mocht alleen Cadiz officieel direct handel met Europa drijven en alle andere handel moest via Lima of Panama gaan. Dit omdat Spanje alle aanvoer naar en van de koloniën wilde controleren. Vooral op goud en zilver. Zo werden ook de ontwikkelingsmogelijkheden van Argentinië tegengehouden. Daardoor ontstond er wel een bloeiende smokkelhandel, waarvan Buenos Aires dé smokkelhaven werd. Tot 1777 was het hele gebied rondom de stad en de Pampa totaal niet ontwikkeld.

De stad Buenos Aires groeide wel, want door de smokkel kwamen er mensen van allerlei nationaliteiten onder wie Hollanders, Afrikanen en Engelsen naar deze stad. Met de beslissing in 1777 van de Spaanse koning Carlos III dat RÍo de la Plata een eigen bevoegdheid kreeg en dat op Buenos Aires een vrije handel mogelijk was naar alle Spaanse havens, ging de situatie in Argentinië veranderen.

10 prachtige bestemmingen in Argentinië