Denemarken

Swipe

Emigreren naar Denemarken

Als je gaat emigreren naar Denemarken heb je een EU-registratiebewijs nodig. Je moet dit binnen drie maanden aanvragen zodra je in Denemarken bent, bij de Statsforvaltningerne. Het aanvraagformulier moet je persoonlijk inleveren bij een Statsforvaltningskantoor. Je komt in aanmerking voor het registratiebewijs als je in Denemarken in loondienst gaat werken, als zelfstandig ondernemer aan de slag gaat, er diensten verleent of gedetacheerd bent, gepensioneerd bent of gaat studeren aan een door de Deense overheid goedgekeurde of gefinancierde onderwijsinstelling.

In alle gevallen moet je kunnen aantonen dat je in je eigen levensonderhoud kunt voorzien en ook dat je langer dan drie of zes maanden in Denemarken wilt blijven, bijvoorbeeld door de huur- of koopovereenkomst van je woning te laten zien of te bewijzen dat je kinderen zijn aangemeld bij een school of kinderopvang. Met je registratiebewijs moet je je melden bij de Borgerservice in je woongemeente om je in te schrijven in het bevolkingsregister, in het Deens het Folkeregistret.

Je krijgt daarna een persoonsnummer, het CPR-nummer, en een gezondheidskaart, een Sundhedskort, waarmee je verzekerd bent in het ziekenfonds. Het CPR-nummer heb je onder andere nodig voor het afsluiten van verzekeringen en het openen van een bankrekening.

Meer informatie op http://www.vertreknl.nl

10 prachtige bestemmingen in Denemarken