Gambia

Swipe

Sparen en beleggen in Gambia

Voor mensen die regelmatig naar Gambia terugkeren is het zinvol om een bankrekening te openen. Hoewel het risico in landen als Gambia altijd groter is dan in westerse landen, kunt u bedenken dat er, net als in België en Nederland een Centrale Bank bestaat die toezicht houdt op het bankwezen onder supervisie van de Wereldbank.

De rente ligt over het algemeen aanmerkelijk hoger dan in België of Nederland. Men kent in grote lijnen de volgende rekeningen:
• de gewone spaarrekening waarop minimaal D 1000 moet worden ingelegd; dit minimum moet altijd op de rekening blijven staan;
• deposito-rekeningen met een looptijd van 3, 6, 9 of 12 maanden, de minimum inleg bedraagt hier D 5000; bij opname binnen de afgesproken tijd wordt in het geheel geen rente vergoed;
• Treasure bills; deze worden uitgegeven door de centrale bank en hebben een vaste looptijd en een vaste rente; bij eerdere inlossing vervalt enige rente. 

Bij de opening van een rekening is identificatie verplicht, men dient twee pasfoto’s af te geven. Het is niet noodzakelijk om de rekening zelf te beheren, men kan iemand volmacht geven. Dit kan iemand van de bank zijn of een bekende in Gambia (opletten!!). De volmacht dient schriftelijk aangevraagd te worden, de gevolmachtigde hoeft niet bij de bank bekend te zijn.

African Village

In African Village, de naam zegt het al, verblijf je in een?dorpje?. Met de kleurrijke natuurlijke omgeving, prachtige planten, rieten hutten en...

v.a. 520 p.p.

10 prachtige bestemmingen in Gambia