Kenia

Swipe

Verkeer en verkeersregels

Het belangrijkste probleem wordt gevormd door linksrijdende verkeersdeelnemers. Gelukkig doen ze het allemaal (hoewel de gemiddelde matatuchauffeur daar zeer vrijblijvend over denkt). Met uitzondering van de steden is er weinig drukte te verwachten, verkeersaanduidingstekens spreken voor zich. U dient in het bezit te zijn van een internationaal rijbewijs, of van een Belgisch of Nederlands rijbewijs dat op echtheid is getest door de Road Transport Office in Nairobi.

Belangrijke toevoeging aan de bekende verkeersregels: in de wildparken hebben dieren altijd voorrang. (Daarbuiten verdient het overigens aanbeveling ze eveneens voorrang te verlenen.)

Maximumsnelheid

In de bebouwde kom mag u 50 km per uur rijden, daarbuiten 100 km per uur. Voor het openbaar vervoer geldt een maximumsnelheid van 80 km per uur. Op sommige plaatsen zijn door middel van borden afwijkende maxima aangegeven. De politie controleert intensief en streng.

10 prachtige bestemmingen in Kenia