Mauritius

Swipe

Geschiedenis

Er is opmerkelijk weinig Nederlandse literatuur over de (Hollandse) geschiedenis van Mauritius. A Concise History of Dutch Mauritius 1598-1710 van P.J. Moree (1998) is weliswaar een Nederlandse uitgave maar verscheen in het Engels. De monogafie is geïllustreerd met oude prenten en gravures uit scheepsarchieven.

Wel in het Nederlands is Dodo’s en galjoenen van dezelfde auteur (1985). Het bevat het scheepsjournaal van de Gelderland, het vlaggenschip van een handelseskader van vijf schepen dat in 1601 vertrok naar de Molukken en in 1603 terugkeerde in Nederland. Tijdens de memorabele reis bezocht de bemanning ook Mauritius en maakte daar kennis met de dodo.

Interessant is ook Korte beschryvinge van de ongeluckige weer-om-reys van het schip Aernhem, van Andries Stockram (1663). Hierin lezen we het verslag van een van de overlevenden van de schipbreuk van een VOC-schip. Stockram wist in een sloep Mauritius te bereiken en bleef daar enige tijd. De meest recente heruitgave (1991) is voorzien van commentaar.

Willem Ysbrandtszoon Bontekoe werd in zijn tijd (1646) beroemd met. BJournael ofte gedenckwaerdige beschrijvinge van de Oost-Indische reyse van Willem Ysbrandtsz. Bontekoe van Hoorn, begrijpende veel wonderlijcke en gevaerlijcke saecken hem daer in wedervaren. Het is een verslag van een onfortuinlijke zeereis naar Java waarbij brand in de kruitkamer een explosie veroorzaakt en het schip doet zinken. Mauritius komt hierin zijdelings aan bod. Het boek met de lange titel was een bestseller in de 17e en 18e eeuw en verscheen onder andere in het Duits, Engels, Javaans en Japans. De laatste Nederlandse editie werd uitgegeven in 2004 met als titel Het journaal van Bontekoe, een ‘hertaling’ van Thomas Rosenboom. Zie ook bij ‘Kinder- en jeugdboeken’.

Wie geïnteresseerd is in het lot van de inwoners van de Chagos-eilanden zal Island of Shame: The Secret History of the U.S. Military Base on Diego Garcia van David Vine (2009) interesseren. Hierin wordt voor het eerst tot in detail de geschiedenis van Diego Garcia uit de doeken gedaan en de rol die de Verenigde Staten hierbij speelden. De opbrengsten van het boek komen ten goede aan de verbannen Chagossianen www.davidvine.net. Eerder schreef Peter Benson over deze kwestie in A Lesser Dependency (1989).

10 prachtige bestemmingen in Mauritius