Nepal

Swipe

Koning Birendra

Koning Mahendra stierf in 1972 en werd opgevolgd door zijn zoon Birendra. De kroningsdatum van koning Birendra werd na uitvoerige astrologische en horoscopische berekeningen bepaald op 25 februari 1975. Koning Birendra verstevigde zijn positie aanzienlijk door in het huwelijk te treden met de Rana-dochter Aishwarya Rajya Laksjmi Devi. Aldus eindigde een periode van spanning tussen het koningshuis en de Ranafamilie. Uit dit huwelijk werd in 1971 een zoon geboren. Deze kroonprins droeg de naam Dipendra Bir Bikram Shah Deva. In 1976 werd prinses Shruti en in 1978 werd prins Neerajan geboren.

De vredeszonegedachte in Nepal

De politieke koers was die van de ‘vredeszonegedachte’. Nepal zou een zone van vrede moeten zijn tussen India en China. Deze door koning Birendra gelanceerde gedachte had diverse achtergronden. De belangrijkste was dat Nepal niet te afhankelijk van India mocht worden. De vredeszonegedachte en bezoeken van de koning aan China moesten ervoor zorgen dat Nepal ook goede banden kreeg met andere landen, zodat Nepals neutraliteit gewaarborgd bleef. Beide landen (India en China) waken er nog steeds voor Nepal te annexeren (wat China met Tibet heeft gedaan en India met Sikkim). Dat zou te veel spanningen veroorzaken, waarbij vijandelijkheden tussen de twee Aziatische grootmachten niet uitgesloten zijn.

10 prachtige bestemmingen in Nepal