Gran Canaria

Swipe

Fauna

Vissen

De Atlantische Oceaan rondom de Canarische Eilanden is gezegend met een rijke vispopulatie, met zowel rifvissen als diepzeevissen. Roggen, morenen en kleurige papegaaivissen komen algemeen voor en zwaardvissen, tonijnen en marlijnen bereiken in deze regio enorme afmetingen.

De dieren worden aangetrokken door de constante temperatuur, het voedsel en de kwaliteit van het zeewater dat hier nog vrij goed is. Dankzij de Golfstroom weten ook Afrikaanse en Amerikaanse vissoorten de eilanden te bereiken. Vanaf de veerboten tussen de eilanden zijn soms vliegende vissen en verschillende soorten zeeschildpadden te zien. Hetzelfde geldt voor walvissen en dolfijnen waarvan 24 soorten in Canarische wateren gesignaleerd zijn, zoals grienden, tuimelaars en potvissen.

Vogels

Ook vogels zijn op alle Canarische eilanden goed vertegenwoordigd. In het najaar gebruiken trekvogels de archipel als ‘stop-over’ op hun reis naar warmere oorden. Voor veel zeevogels zoals de stormvogel, de pijlstormvogel en de zeealk vormen de rotsachtige kusten van de eilanden een aantrekkelijke broedplaats.

Veel van de landvogels zijn ook bij ons bekend, zoals lijsters, kraaien en goudvinken maar ook meer exotische types scheren door het luchtruim waaronder de Egyptische gier en de Canarische torenvalk. De kanariepiet voelt zich uiteraard thuis al heeft dit vogeltje in het wild een minder exotisch voorkomen dan zijn gekooide soortgenoot. De Canarische tjiftjaf wordt op alle eilanden veel gezien en tussen de dennenbomen leven ook de grote gevlekte specht en verschillende duivensoorten.

Zeldzamer is de blauwe vink die op Gran Canaria in de dennenbossen leeft en verder alleen nog op Tenerife voorkomt. Helaas wordt deze prachtige vogel met uitsterven bedreigd, door aantasting van zijn leefgebied, gebrek aan water en stroperij. De beestjes worden illegaal gevangen en als huisdier verkocht.

Landdieren

Op het land is de dierenwereld verder vrij beperkt. Gekko’s en hagedissen kunnen je pad kruisen, waaronder de 80 cm lange Canarische slangenhagedis (Lacerta stehlini). Echte slangen komen niet voor, schorpioenen evenmin. Wel allerlei spinnen, insecten en kleurige vlinders die in het voorjaar door de lucht dartelen.

Voor wat de zoogdieren betreft zijn alleen de vleermuizen inheems. Zij komen tegen zonsondergang tevoorschijn uit hun spelonken. In het wild leven verder nog knaagdieren zoals ratten, muizen, hazen en konijnen. Gedomesticeerd zijn behalve honden en katten ook dromedarissen en natuurlijk de schapen en geiten, de belangrijkste vlees- en melkleveranciers.

10 prachtige bestemmingen in Gran Canaria