Alcúdia en de noordoostkust

Swipe

Het Natuurpark S’Albufera

Rondom de baai van Alcúdia liggen moerassen en lagunes, ontstaan achter steeds hoger wordende zandbanken die deze gebieden langzaam maar zeker afsloten van de open zee. Verder worden deze zoetwaterbekkens aangevuld met regenwater uit het achterliggende gebied. Deze zogenoemde wetlands zijn van groot belang voor het planten- en dierenleven op Mallorca. Beroemd is het natuurpark S'Albufera (Parc Natural de S'Albufera; geopend: apr.-sept. dgls. 9.00- 19.00 uur, okt.-mrt. dgls. 9.00-17.00 uur; toegang gratis, maar u moet zich wel melden bij het bezoekerscentrum), een 800 ha groot moerasgebied met een unieke planten- en dierenwereld. Alleen een kanaal vormt nog de verbinding tussen dit moerasgebied en de zee.

Geschiedenis

De naam Albufera is afgeleid van de Arabische benaming Al-Buhayra wat lagune of binnenmeer betekent. Men neemt aan dat de haven van de Romeinse stad Pollentia bij het huidige binnenmeer Estany des Ponts lag. Tot in de Middeleeuwen gebruikte men het gebied om te vissen, te jagen en het vee te laten grazen. Gedurende de 17e eeuw legde men kleine stukjes grond droog door de bodem te verhogen met modder en slik; deze nieuwe bodems werden door sloten en kanalen ontwaterd. Honderden hectaren grond werden op deze wijze geschikt gemaakt voor marginale landbouw. Helaas stierven honderden boeren aan malaria, een ziekte overgebracht door muggen die in het stilstaande water hun eieren legden. Vandaar dat men in de 18e en 19e eeuw meer dan 2000 hectare moerasgebied droog legde. Veel van de stenen en ijzeren bruggen in dit gebied stammen nog uit deze periode. Tot in de jaren zestig gebruikte men dit gebied om rijst te verbouwen, te jagen, te vissen (paling en zeebrasem) en hout te hakken. Van riet en zegge maakte men papier. Daarna bouwde men in de zandige duingebieden rondom Estany des Ponts hotels en appartementencomplexen.

Om het resterende moerasgebied te beschermen kreeg het in 1985 de status van natuurgebied, Pare Natural de S'Albufera.

Planten- en dierenwereld

In dit zoetwaterbekken groeien 552 plantensoorten, waaronder exemplaren die alleen op de Balearen voorkomen. Verder zijn er meer dan 200 vogelsoorten waargenomen, waaronder veel moerasvogels en zangers, maar ook vogels die zich in het bos thuisvoelen. Soms ziet u een visarend in bidstand boven het moeras hangen, waarna hij als een steen, met samengevouwen vleugels, in het water duikt en met zijn scherpe klauwen een vis grijpt. Flamingo's en ganzen hebben van hem weinig te vrezen en overwinteren hier graag.

Veel van het moerasland is bedekt met riet en zegge (rietgras). Zeldzaam is de moerasorchidee die wel een meter hoog kan worden. Langs de kanalen en dijken staan iepen en populieren. Op de verzilte gronden langs de zee groeien bies, zeekraal en tamarisken. De duinen (Es Comu of Muro) zijn het domein van jeneverbesstruiken en pijnbomen. Verder ontluiken er in de duinbodem verscheidene soorten orchideeën met prachtige bloemen in allerlei kleuren.

Bezoekerscentrum Sa Roca

De ingang van het natuurgebied Pare Natural de S'Albufera ligt ten zuiden van de C-712 tussen Port d'AIcüdia en Ca'n Picafort. Het toegangshek ligt bij de plek waar de Pont dels Anglesos het kanaal Gran Canal overbrugt. Als u door het toegangshek rijdt, kunt u met uw auto de resterende 1,2 km langs het kanaal naar het bezoekerscentrum Sa Roca (Centro de receptio; geopend: apr.-sept. dgls. 9.00-12.00 en 14.00-19.00 uur, okt.-mrt. dgls. 9.00-12.00 uur en 14.00-17.00 uur) rijden, alwaar u kunt parkeren. Rij langzaam in verband met overstekende schildpadden. Vanaf het bezoekerscentrum leiden wandelpaden het moeras in. Vanuit observatiehutten kunt u de vogels bespieden. In de hutten hangen tekeningen van vogels zodat u ze kunt herkennen.

Zandstrand bij Pont dels Anglesos

Als u het natuurpark verlaat, dan kunt u via een pad vanaf de Pont dels Anglesos (aan de andere zijde van de C-712) naar een zandstrand wandelen. Vanaf de pier die hier in zee steekt heeft u een goed zicht op de baai van Alcúdia met de stranden van Port de Alcúdia en Ca'n Picafort.

10 prachtige bestemmingen in Het Natuurpark S’Albufera en Mallorca