De vallei ten zuiden van Kathmandu

Swipe

Ten zuiden en oosten van het Durbar Square

Op ongeveer tien minuten lopen ten zuidoosten van Durbar Square staat de Mahabuddhatempel, ook wel bekend als de Tempel van de duizend Boeddha’s. In werkelijkheid telt de tempel maar liefst 9000 afbeeldingen van Boeddha, veelal in nissen geplaatst. Deze tempel is, evenals de Krishna Mandir, een waar meesterwerk van terracotta bouwkunst (sikhara), een uit India stammende bouwwijze. Opmerkelijk zijn de siertorentjes op het dak. De tempel werd gebouwd in de 17e eeuw onder leiding van de priester Abhaya Raj. Tijdens een aardbeving in 1934 stortte de tempel geheel in. De tempel werd echter in de navolgende jaren in de oorspronkelijke vorm gerestaureerd, een prestatie waaruit blijkt dat de tempelbouwkunst ook tegenwoordig nog op een bijzonder hoog peil staat. De Mahabuddha ligt nogal verscholen en is daarom soms wat moeilijk te vinden.

Het klooster Rudra Varna Mahavihar

Bij de tempel van Mahabuddha staat een 17e-eeuws boeddhistisch klooster. De bij dit klooster behorende tempel heeft vele van fijn houtsnijwerk voorziene boeddhabeelden. De binnenplaats is een ware kunstgalerij, met bronzen en stenen kunstvoorwerpen. De rode Machhendranath Op een afstand van ongeveer tien minuten lopen, staat ten zuiden van Durbar Square nog een beroemde attractie, namelijk de rode Machhendranath. Deze drie daken tellende pagode dateert uit het jaar 1408, hoewel de vorm die we thans zien in 1673 tot stand is gekomen. Iedere kunstig bewerkte toegangsdeur wordt bewaakt door twee dieren. In het heiligdom zijn gebedsmolens geplaatst. Met iedere draaiing zenden de gelovigen op mechanische wijze hun gebeden naar de goden. Ook hier zijn de dakstutten weer fraai bewerkt met onder meer afbeeldingen van de bodhisattva Avalokitesvara (ofwel Machhendranath) en afbeeldingen uit de hel die als waarschuwingen dienen voor de gelovigen. Gedurende zes maanden van het jaar wordt in deze tempel een schitterende rode houten afbeelding van Machhendranath bewaard. In de zes andere maanden bevindt het beeld zich in een tempel in het dorp Bungamati (zie aldaar), vijf kilometer ten zuiden van Patan, waar de god een tweede residentie heeft (zie aldaar). De rode (rato) Machhendranath wordt tijdens het kleurrijke Chariotfestival (april/mei) wekenlang in processies door de stad gedragen. Dit is Patans grootste jaarlijkse feest. Volgens de legenden moet dit ritueel elk jaar herhaald worden, omdat er anders niet voldoende regen in de vallei valt, waardoor de oogst zal mislukken. Het tempelterrein is bezaaid met talrijke bronzen beelden en andere kunstvoorwerpen.

De Ashoka stoepa’s

Ten noorden, ten zuiden, ten westen en ten oosten van Patan staan de vier Ashoka stoepa’s, die zo worden genoemd omdat men gelooft dat deze stoepa’s werden gebouwd door prinses Charumati de dochter van Ashoka, de boeddhistische keizer van India. Dat zou dan gebeurd moeten zijn omstreeks 250 voor Chr., ter herdenking aan het bezoek van Boeddha aan Patan. Historisch klopt het in elk geval dat rond die tijd het boeddhisme zijn intrede in de vallei deed. De tot ruïnes vervallen stoepa’s zijn deels met gras begroeid.

10 prachtige bestemmingen in Ten zuiden en oosten van het Durbar Square en Nepal