Noord- en Oost-Bohemen

Swipe

Kuks

Aan het einde van de zeventiende eeuw was Kuks het onderwerp van een groots opgezet bouwkundig project van graaf Frantisek Antonín Špork. Hij was een van de meest intellectuele aristocraten uit zijn tijd. Hij had een bron ontdekt en het water getest op geneeskrachtige eigenschappen. Hij wilde een kuuroord scheppen dat geheel in harmonie was met de omgeving. Hij liet boven de bron een kapel bouwen die opgedragen was aan Maria-Hemelvaart. In 1740 trad de rivier buiten zijn oevers en werd een groot deel van de gebouwen en bronnen door het verwoestende water vernietigd. Een kerk, een ziekenhuis, een voormalig sanatorium en diverse huizen zijn overblijfselen van het project.

De beeldengroep van Matthias Braun is verreweg de meest interessante bezienswaardigheid van het plaatsje. Bij de linkervleugel van het ziekenhuis treft u de deugden aan: naast de Engel van de Gezegende Dood vindt u Geloof, Hoop, Liefde, Geduld, Wijsheid, Moed, Onschuld, IJver, Edelmoedigheid, Oprechtheid en Gerechtigheid. Bij de rechtervleugel, naast de Engel der Wrake staan de gebreken: Trots, Hebzucht, Afgunst, Lust, Gulzigheid, Woede, Luiheid, Wanhoop, Roekeloosheid, Laster en Onoprechtheid. In het midden, voor de Drievuldigheidskerk vormen de beelden die de zaligheden uitbeelden een halve cirkel: de Gezegende Treurenden, de Barmhartigen, de Vredelievenden, de Armen van Geest, Zij die bidden om Gerechtigheid, Zij die lijden voor Gerechtigheid, de Zwijgzamen en de Zuiveren van Hart. Het middelpunt van deze groep wordt gevormd door het beeld dat de godsdienst voorstelt.

De stukken steen die hij voor de beelden nodig had haalde Braun uit een steengroeve in het nabijgelegen Bos van Bethlehem (Betlém, bij het plaatsje Hribojedy). Ook in dat bos zijn beelden van zijn hand te vinden. Van west naar oost stellen de beelden het volgende voor: Garin, Johannes de Doper met het lam, Onufrius, Maria Magdalena, Sint-Hubertus, de geboorte van Jezus, de aankomst van de Drie Koningen en als laatste de Jacobsbron. Het bos is genoemd naar een grote, door Braun gemaakte kribbe, die de tand des tijds niet heeft doorstaan.

10 prachtige bestemmingen in Kuks en Tsjechië