Jamaica

Swipe

Economie en welzijn

De economie van Jamaica rust op een viertal belangrijke pijlers, waarvan het toerisme en de mijnbouw met afstand het belangrijkst zijn. De landbouw en de industrie leveren weliswaar een belangrijke bijdrage, maar zorgen er toch vooral voor dat bepaalde producten aan de binnenlandse behoefte voorzien. Dat de toeristenindustrie zeer belangrijk is voor het eiland bewijzen de cijfers: ruim 60% van de bevolking is direct of indirect daarvan afhankelijk, tegenover 19% van de industrie en 16% van de landbouw.

Per jaar bezoeken ongeveer drie miljoen toeristen het eiland. Het mag duidelijk zijn dat dat vooral te danken is aan de meer dan aangename temperaturen en de prachtige stranden. Evengoed, als je alleen daarvoor naar Jamaica afreist mis je veel. De geschiedenis heeft voor een prachtige nalatenschap gezorgd wat je in tal van plaatsten met eigen ogen kunt controleren. Maar ook landschappelijk is Jamaica van grote schoonheid en diversiteit. Het toerisme zorgt natuurlijk niet alleen voor inkomsten, het genereert ook duizenden arbeidsplaatsen. Niet alleen in de toeristische sector zelf, ook de toeleveringsbedrijven pakken een leuk graantje mee van het toerisme

Wereldwijd gezien is Jamaica het derde land op het gebied van de winning van bauxiet, de belangrijkste grondstof voor de vervaardiging van aluminium. Halffabricaten vinden hun weg over de gehele wereld. Toch is bauxiet niet de enige bron van inkomsten uit mineralen. Marmer, albast, agaat, kalksteen, cement en gips dragen in belangrijke mate bij aan de economie van Jamaica.

Jamaica is een van de belangrijkste producenten van suiker ter wereld. Je zult er ook geweldige suikerrietplantages aantreffen die, wat omvang betreft, bijna alleen worden overtroffen door die op Cuba. Ook andere gewassen worden op grote schaal geëxporteerd. Te denken valt aan bananen, koffie en citrusvruchten. Veel grondstoffen worden uitgevoerd om elders te worden verwerkt, zoals cacao, Spaanse peper, kokos en vruchten die de basis vormen voor de vervaardiging van marmelades. Er wordt op grote schaal geëxperimenteerd met de verbouw van aardbeien. De koffie-industrie zorgt, vanwege het feit dat koffieteelt erg arbeidsintensief is, voor veel werkgelegenheid in de bergachtige streken waar de belangrijkste plantages gevestigd zijn. Jamaicanen zijn liefhebbers van marihuana, maar er wordt ook veel van deze drug naar het buitenland gesmokkeld, waardoor het nog steeds een enorme bron van inkomsten is in de landbouwsector. Na Colombia en Mexico neemt Jamaica de derde plaats op de wereld in als het gaat om de teelt van marihuana. Visserij is nog van ondergeschikte betekenis, er wordt wel veel onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van het kweken van zoetwatervis.

Jamaica moet veel meer invoeren dan dat het uitvoert. De belangrijkste exportproducten zijn aluminium, bauxiet, suiker, rum, koffie en citrusvruchten. De belangrijkste landen waar producten naar toe gaan zijn de VS en Canada. Nederland is een goede derde, gevolgd door Groot-Brittannië, en Noorwegen. De meeste koffie van de hoogste kwaliteit gaat naar Japan.

Veel levensmiddelen moeten worden ingevoerd, maar ook machines en onderdelen daarvoor, transportmiddelen en olie nemen een belangrijke plaats op de lijst in. De goederen komen in hoofdzaak uit de VS, maar ook Venezuela, Trinidad en Tobago, China en Mexico zijn belangrijke handelspartners.

Het gemiddelde inkomen van de bevolking op Jamaica bedroeg in 2011 8900 USD. De werkloosheid neemt de laatste jaren weer wat toe, voornamelijk veroorzaakt door het wegvallen van de textielindustrie. In 2012 was ruim 14% van de beroepsbevolking werkloos, de  jeugdwerkloosheid was aanzienlijk hoger: ruim 34% van de jongeren onder 24 jaar had geen baan. Van de totale bevolking leeft ongeveer 16% onder de armoedegrens.

10 prachtige bestemmingen in Jamaica