Kenia

Swipe

Godsdienst

Er zijn drie godsdiensten die duidelijk hun stempel op de religie in het land drukken: christendom, onder te vedelen in protestant en rooms-katholiek en islam, in die volgorde van grootte. Het christendom is wijdverspreid, vooral buiten de kuststrook treft men in grote meerderheid de islam aan. Hindoeïsme vindt men vrijwel overal in het land. Het mag duidelijk zijn dat er in Kenia godsdienstvrijheid bestaat.

Het christendom telt weliswaar de grootste aanhang, maar is ook verreweg het meest verdeeld. Naast protestanten (45%) en rooms-katholieken (33%) vindt men tientallen, zo niet honderden afgeleiden daarvan, elk met een eigen kerk. Vooral op het platteland krijgt men daardoor wel eens de indruk dat er in een dorp meer kerken dan huizen zijn. De kerken hebben veelal een streekfunctie, al zult u kerken ontdekken waarvan de bezoekers de totale landelijke gemeenschap uitmaken. Soms heeft zo’n geloofsgroepering minder dan vijftig aanhangers.

Langs de kust, maar ook in sommige steden in het land (men noemt ze ‘moslimsteden’) is de islam nadrukkelijk aanwezig. In totaal schat men de aanhang van dit geloof op zo’n 10% van de bevolking. Ook onder deze religie treft men diverse stromingen aan.

Het hindoeïsme wordt aangehangen door slechts een klein deel van de bevolking, meest met een Aziatische achtergrond. Hun tempels vormen een opvallende verschijning in de steden en het is zeer de moeite waard om er eens een binnen te lopen.

Naast de ‘grote’ godsdiensten zijn er, vooral in de dunbevolkte plattelandsgebieden, tal van godsdiensten met een gemengd karakter. Op een enkele plaats treft u nog godsdiensten aan die niet door andere godsdiensten zijn beïnvloed maar die door de eeuwen heen door een bepaald volk of een deel ervan werd aangehangen zoals het animisme.

10 prachtige bestemmingen in Kenia