Kenia

Swipe

Taal

De officiële taal van Kenia is Engels. Daarnaast wordt (Ki)Swahili onderwezen maar vooral gesproken. Kinderen krijgen het van huis uit mee en het gebeurt maar zelden dat u twee Kenianen Engels tegen elkaar zult horen praten. Echter, het Engels is wijdverbreid en het wordt onderwezen tijdens het basisonderwijs en gesproken bij het middelbaar en hoger onderwijs, in het parlement en bij officiële gelegenheden. Het is de handelstaal en het wordt gebruikt bij correspondentie. Aan de kust, in de grotere steden en op plaatsen waar veel toeristen komen kunt u dan ook zonder problemen met Engels terecht.

Swahili is een vermenging van de oorspronkelijke Bantoetalen en sterk door het Arabisch beïnvloed. Men spreekt dan ook van een lingua franca of mengtaal. De eerste teksten in Swahili zagen reeds in de 18e eeuw het licht. Later is de taal vervolmaakt en tegen-woordig bestaat er in Oost-Afrika zelfs een instituut dat zich speciaal met de ontwikkeling van de taal bezighoudt en zorgt voor de zuiverheid ervan. Het Institute of Kiswahili and Foreign Languages is op Zanzibar (Tanzania) gevestigd. Aan het instituut studeren velen die zich beroepsmatig met de taal bezighouden uit alle landen waar Swahili gesproken wordt.

Behalve Swahili en Engels worden er nog tientallen andere talen gesproken. Dat wordt veroorzaakt doordat de volkeren die deel uitmaken van de Keniaanse bevolking hun eigen taal en identiteit proberen te behouden.

10 prachtige bestemmingen in Kenia