Kenia

Swipe

Onderwijs

Hoewel het analfabetisme onder de volwassen bevolking nog aanzienlijk is (de laatste cijfers hieromtrent spreken over ruim 30% van de bevolking boven 15 jaar), is het basisonderwijs tegenwoordig gemeengoed. Er is geen leerplicht maar elk kind wordt in staat gesteld om zeven jaar (basis)onderwijs te volgen, waarvan 90% gebruik maakt.

Opvallend is het verschil in het schoolbezoek tussen de steden en het platteland. In de steden maakt bijna 100% van de kinderen gebruik van de geboden gelegenheid, in het dunbevolkte noorden op het platteland is dit percentage lager dan 25. Over het gehele land gesproken volgen meer dan 6 miljoen kinderen basisonderwijs aan ruim 16.000 scholen. Dit aantal groeit nog steeds drastisch en dat heeft alles te maken met de snelle bevolkingsaanwas. De groei van het aantal kinderen loopt vooruit op de bouw van de scholen en daarom worden aan veel scholen de lessen in ‘ploegendienst’ gegeven.

Om te voorzien in de geweldige vraag naar basisonderwijs kent men in Kenia een speciale vervolgopleiding voor onderwijzers. Na het voltooien van de basisschool wordt men in de gelegenheid gesteld om gedurende vier jaar een onderwijzersopleiding te volgen waarna men bevoegd is om les aan kinderen te geven. Verdere opleiding geschiedt door middel van praktijktraining en veel basisscholen hebben een speciale begeleider voor de jonge onderwijzers.

Het middelbaar onderwijs is niet gratis. Bijna 3000 middelbare scholen bieden plaats aan een kleine 750.000 studenten. Naast de algemene middelbare opleidingen die, met de ‘bovenbouw’ meegerekend zes of zeven jaar in beslag nemen, kent men vierjarig technisch basisonderwijs. Na het volgen van een middelbare school is er nog gelegenheid om middelbaar technisch onderwijs te volgen of een van de vier universiteiten te bezoeken.

Vrijwel elke tak van wetenschap is aan een der universiteiten verbonden. Er zijn er twee in Nairobi, waarvan de oudste, de ‘universiteit van Nairobi’ dateert uit 1956. De Kenyatta universiteit opende haar poorten in 1972. De oudste universiteit van het land staat in Nakuru: de Egerton universiteit werd in 1939 geopend. In Eldoret staat de vierde en laatst geopende (1984) universiteit, genoemd naar de voormalige opvolger van Kenyatta: Moi.

De vier universiteiten bieden plaats aan ongeveer 40.000 studenten. Voor specialisatie en voor zeer specifieke universitaire opleidingen gaat men naar het buitenland, Engeland en de Verenigde Staten zijn hiervoor het meest in trek.

10 prachtige bestemmingen in Kenia