Tanzania

Swipe

Kunst en cultuur

Tanzaniaanse kunst en cultuur heeft zich niet apart van hetgeen er in omringende landen op dat gebied gebeurde ontwikkeld. Vreemde volkeren brachten al sinds de 9e eeuw hun eigen kunstuitingen mee, de volkeren waaruit de Tanzaniaanse samenleving is opgebouwd hadden stuk voor stuk hun eigen kunst en cultuur. Het is dan ook uitgesloten om ‘Tanzaniaanse’ kunst, in welke vorm dan ook, aan te wijzen.

Op architectonisch gebied bestaan er duidelijk diverse stromingen, waarop zowel Indiase, Arabische, als Duitse architecten hun stempel drukten. De manier van huizenbouw door de afzonderlijke volkeren werd hierdoor echter niet beïnvloed, vaak was de bouwwijze afhankelijk van hetgeen men aan bouwmaterialen voorhanden had. Bovendien speelden tradities, eveneens zeer uiteenlopend, een belangrijke rol.

Op het gebied van de beeldende kunst is er nog wel wat terug te vinden. Men vindt houten beelden en poppen, maskers en tal van gebruiksvoorwerpen waaraan men magische krachten toekende. Boven de entree van woningen, óók de lemen met koeienmest afgesmeerde woningen, vindt men vaak kunstzinnige voorwerpen of afbeeldingen. Ze dienen om ziekten buiten te houden of om ongeluk af te roepen over degene die onuitgenodigd het huis betreedt.

Voorwerpen die van steen of klei gemaakt zijn hebben nauwelijks een historische achtergrond. Wereldberoemd is het houtsnijwerk van de Makonde’s maar ook de leden van het Hehevolk zijn vermaard om hun kunstzinnige uitdrukkingsvaardigheid.

Muziek speelt een belangrijke rol in het leven van de Oost-Afrikaanse volkeren. Het klinkt allemaal wat minder gecultiveerd dan hetgeen waaraan men in West-Europa gewend is, maar dat is logisch, het temperament van de Afrikanen ligt even iets anders. Drums in vele toonaarden, allerlei klanken slaghout en uit hout vervaardigde xylofoons spelen een belangrijke rol. Ook dierlijke producten zoals hoorns dienen vaak als basis voor een muziekinstrument.

Snaarinstrumenten zijn er in vele variëteiten, dikwijls met een plantaardige voorgeschiedenis, zoals kalebas en kokosnoot.

De dans heeft altijd een zeer belangrijke plaats ingenomen in de Afrikaanse cultuur. Men gebruikt het als uiting van vreugde of verdriet, maar het is ook een middel ter bestrijding van ziekten en ter verjaging van boze geesten. Met zang en dans, gebruikmakend van traditionele muziekinstrumenten, wordt geprobeerd de goden gunstig te stemmen om zodoende een rijke jacht- of oorlogsbuit binnen te halen. In het verleden was verlies of winst tijdens een treffen tussen twee volkeren dan ook vaak een teken van de kracht der goden.

10 prachtige bestemmingen in Tanzania