Uganda

Swipe

Veeteelt

Lange tijd is het bergafwaarts gegaan met de veeteelt. Als in Uganda over veeteelt gesproken wordt denkt men bijna vanzelf aan de prachtige Ankole runderen. Cijfers tonen inderdaad aan dat het rund het belangrijkste dier vormt binnen de Ugandese veestapel. Geiten en schapen zijn eveneens zeer belangrijk, varkens in mindere mate, maar deze zijn sterk in opmars. Kippen, een belangrijk onderdeel van vele maaltijden, worden niet zo snel tot een veestapel gerekend, maar vormen een niet te verwaarlozen product op de binnenlandse markt.

Ook de veeteelt vindt in meerderheid plaats vanuit kleine bedrijven. Veel boeren hebben een gemengd bedrijf met slechts enkele stuks vee. Enerzijds voor eigen consumptie, anderzijds als ruilmiddel of voor de verkoop. Met de opbrengst ervan worden andere levensbehoeften gekocht of producten voor het bedrijf. Er zijn weinig boeren die over een uitgebreide veestapel beschikken, hoewel in westelijk Uganda redelijk grote veehouderijen zijn. Het aantal grote bedrijven breidt zich snel uit, mede als gevolg van de groeiende verstedelijking en daarmee de grotere vraag naar onder andere melk. Met het wegtrekken van de boeren komt ook meer land beschikbaar voor anderen.

Rondreizen

Groepsrondreis Uganda

Tijdens deze avontuurlijke rondreis door Uganda ontdekken we het groene hart van Afrika. Wie vroeger graag de verhalen van Tarzan las, moet...

v.a. 3289.00 p.p.

10 prachtige bestemmingen in Uganda