Het Middengebergte (Sredna Gora)

Swipe

Stara Zagora

Letterlijk vertaald betekent Stara Zagora ‘de oude stad voorbij de berg’ en dat ziet terug op de Romeinse tijd toen Stara Zagora op de kruising van twee belangrijke wegen lag. De stad was dus van zowel economische als strategische betekenis. De naam kreeg een nog heel andere dimensie toen men tijdens opgravingen in de jaren vijftig van de twintigste eeuw op een veel oudere nederzetting stuitte, een nederzetting uit het neolithische tijdperk. Daaruit viel op te maken dat de geschiedenis van Stara Zagora teruggaat tot 8000 jaar voor het begin van onze jaartelling. Uit Griekse geschriften valt af te leiden dat er wellicht sprake is van de stad Boru.

Stara Zagora wordt ook wel ‘lindestad’ genoemd in verband met de vele lindebomen die er in de stad staan. In het voorjaar ruikt de gehele stad naar lindebloesem.

Neolithisch museum

In 1969, tijdens de bouw van een nieuw ziekenhuis, zorgden de graafwerkzaamheden die daarmee gepaard gingen voor een nieuwe verrassing: op verschillende plaatsen vond men overblijfselen van een nederzetting die omstreeks 5500 jaar v.Chr. moet zijn platgebrand. Men heeft een tweetal huizen daarvan zo goed mogelijk in de oorspronkelijke staat teruggebracht, de hele zaak overdekt en er een neolithisch museum in ondergebracht waarin u op indringende wijze kennis kunt maken met de leefwijze zoals die ver voor het begin van onze jaartelling bestond.

Men is nog lang niet met het karwei gereed en u kunt het museum alleen bezoeken onder leiding van een (Engelssprekende) gids, mits u zich minimaal een dag vooraf aanmeldt bij de Stara Zagora Regional Economic Development Agency. U vindt dit aan de ul. Gen. Stotolev 127, 00359 42-605 007 of via e-mail [email protected].

De oude moskee Eski Dzhamiya

De oude moskee, Eski Dzhamiya, is vooral opvallend vanwege haar koepel. Deze is maar liefst 17 meter in doorsnee en dat zou op zich niet zo bijzonder zijn ware het niet dat de moskee in 1409 werd gebouwd en dat een dergelijke omvang nergens anders werd aangetroffen.

Opera Stara Zagora

Stara Zagora staat bekend om zijn operagezelschap en als u in de gelegenheid bent moet u zeker een voorstelling ervan bijwonen in hun thuishaven, het operagebouw van de stad. De beroemde operazanger Boris Christoff vierde vanuit dit gebouw zijn triomfen.

Geo Milev huismuseum

De stad heeft, behalve het al genoemde neolithisch museum nog enkele andere musea binnen haar poorten die een bezoek waard zijn. In het Geo Milev huismuseum vindt u behalve een uitleg over het leven en werken van deze bekende dichter, ook gegevens over tijdgenoten van deze dichter.

Museum van de wedergeboorte

Heel apart is het museum van de 19e eeuw, het museum van de wedergeboorte. U kunt er kennismaken met de wijze waarop de mensen het leven weer oppakten en hoe ze woonden gedurende de periode na de Turkse overheersing.

10 prachtige bestemmingen in Stara Zagora en Bulgarije