Bulgarije

Swipe

Bevolking, aantallen en samenstelling

 In Bulgarije leven ongeveer 6,9 miljoen mensen. Deze cijfers dateren uit 2014 en het is opvallend dat de cijfers uit 1999 een veel hoger aantal laten zien, namelijk 8,3 miljoen. Niettemin bedraagt de gemiddelde groei van de bevolking op jaarbasis 0,7%, in de stedelijke agglomeraties bedraagt de groei echter slechts 0,3%. De terugloop in aantal wordt in de eerste plaats en vooral veroorzaakt door emigratie van Bulgaren en remigratie van de Turken.

De inwoners van Bulgarije zullen zich Bulgaren noemen en de meesten (ruim 85%) hebben dan ook Bulgaarse voorouders. Ongeveer 10% van de bevolking is van Turkse komaf. Een gedeelte van hen spreekt uitsluitend Turks, een ander gedeelte ook Bulgaars. Dezen worden pomaken genoemd. Bijna 4%, de Roma, stamt van de zigeuners af. Slechts een kleine minderheid wordt gevormd door Russen, Grieken en Armenen.

De tellingen wijzen verder uit dat de meeste mensen in de hoofdstad Sofia wonen, ongeveer 1,3 miljoen, bijna 15% van de totale bevolking dus. Als gevolg van de grote (en als gevolg van de mechanisatie nog steeds toenemende) werkloosheid op het platteland, breidt dit aantal zich sterk uit. Bulgarije kent meer grote steden. Zo heeft Plovdiv ongeveer 400.000 inwoners, Varna 320.000, Rousse 200.000, Bourgas 150.000, Stara Zagora 140.000, Pleven 130.000 en zowel Blagoevgrad, Vidin als Veliko Târnovo 100.000 inwoners.

Er heerst weinig analfabetisme en dan nog in hoofdzaak op het platteland. Gemiddeld is 1% van de mannen en 3% van de vrouwen boven de 15 jaar niet in staat om te lezen of te schrijven. Meer dan 90% van de jongeren maakt het basisonderwijs geheel af.

10 prachtige bestemmingen in Bulgarije