Bulgarije

Swipe

Het leger

Het Bulgaarse leger wordt, in navolging van veel landen in de westerse wereld, sterk ingekrompen. Tijdens de laatste regeerperiode van de bovengenoemde coalitie heeft men besloten om fors het mes te zetten in de defensiebegroting. Nu was het leger al niet sterk, met ruim 100.000 manschappen werd het in het voormalige Oostblok meer beschouwd als een veredelde politiemacht.

In vergelijking met omliggende landen die soms meer dan 25% van het beschikbare budget aan hun strijdkrachten uitgaven, stak de 2,5% van Bulgarije wel heel erg schraal af. Er is besloten dat het leger, bestaande uit landmacht, marine, luchtmacht, grenstroepen en ordediensten, in 2025 terug moet zijn gebracht tot 25.000 manschappen. Daarvoor moeten nog vele wetten worden aangepast, Bulgarije kent namelijk een algemene dienstplicht.

10 prachtige bestemmingen in Bulgarije