Bulgarije

Swipe

Godsdienst

Vanuit het verleden is het niet zo vreemd dat betrekkelijk weinig Bulgaren echt tot een kerkgenootschap behoren. In 1947, onder invloed van het marxisme, was er in het geheel geen aanhang tot enig geloof meer. Van de thans kerkelijk meelevende bevolking behoort 84% tot de Oosters Orthodoxe kerk, onder te verdelen in een Armeense en een Bulgaarse tak. De laatste wordt als de officiële staatsgodsdienst beschouwd.

Van de bevolking is 13%, in hoofdzaak Turken en Roma, de islam toegedaan. Verder zijn er kleine groepen rooms-katholieken en joden. De vrijheid van godsdienst en de scheiding van kerk en staat worden door de grondwet gegarandeerd. Er heerst nog veel bijgeloof onder de bevolking en het valt van daaruit te verklaren dat veel meer Bulgaren dan die welke ‘officieel’ tot een kerk behoren, kerken en kloosters bezoeken.

10 prachtige bestemmingen in Bulgarije