Bulgarije

Swipe

Parades

Vanuit een Russisch verleden werden te pas en te onpas parades georganiseerd. Niet alleen militaire parades, ook burgers werden bij de ‘festiviteiten’ betrokken. Parades werden altijd op een nationale feestdag georganiseerd en de gewone burger was dan vrij met behoud van loon. Tenminste, als hij of zij deelnam aan de parades. De massale opkomst bij zo’n parade is daarmee verklaard. Na de val van het communistische bewind bleven er nog slechts vier over: op 1 mei, 24 mei, 9 september en 7 november. De Bulgaren hadden er geen zin meer in, ze waren uitgeparadeerd en slechts sporadisch worden nog parades op bovenstaande dagen georganiseerd.

Met één uitzondering. Op 24 mei, de dag van Cyrillus en Methodius, gaat de jeugd, maar ook steeds meer de ouderen, massaal én op z’n paasbest de straat op om de verworvenheden van het onderwijs te onderstrepen. Er wordt veel werk verzet om de parade te doen slagen, het is een kleurrijk spektakel. Men wandelt in optocht, muziek voorop, naar het centrale plein waar, nog wél traditioneel, toespraken worden gehouden. Na afloop daarvan gaat men weer terug naar huis of neemt men deel aan allerlei festiviteiten. De dag van Cyrillus en Methodius wordt op 11 mei in de kerken gevierd.

Op 24 mei valt ook de laatste schooldag van het leerjaar, althans voor de hoogste klassen van het middelbaar onderwijs die dan nog wel (overgangs)examens moeten afleggen. De avonden ervoor en erna worden restaurants afgehuurd waar men klassikaal gaat dineren. In veel restaurants worden bij die gelegenheden geen alcoholhoudende dranken geschonken. Op weg naar de restaurants trekt men luid toeterend, of op andere luidruchtige manier de aandacht trekkend, door de straten in met ballonnen versierde voertuigen.

10 prachtige bestemmingen in Bulgarije