Het Middengebergte (Sredna Gora)

Swipe

Ajtos

De naam van de plaats komt uit het Grieks en het betekent adelaar. Deze vogel werd in vroeger dagen door de adel afgericht voor de jacht. Dit laatste is altijd van grote betekenis geweest voor het dorp en nog steeds kunt u er aan georganiseerde jachtpartijen deelnemen. Ooit jaagden Zhivkov, Ceausescu en Tito hier gezamenlijk op reeën, patrijzen, konijnen en ander, hoofdzakelijk klein, wild.

Als u vanuit Sliven de plaats benadert, ziet u langs de weg een beeld met de voorstelling van Icarus, de man die volgens de overlevering ooit als eerste het luchtruim koos, met op zijn rechterarm een adelaar, gereed om losgelaten te worden voor de jacht. Behalve dat het plaatsje wat kleine industrie heeft, is alleen een kijkje bij het vroegere jachtverblijf van Zhivkov, tegenwoordig in gebruik als hotel, de moeite waard.

10 prachtige bestemmingen in Ajtos en Bulgarije