Filipijnen

Swipe

Gedrag en gewoontes

De familieband is op de Filippijnen belangrijker dan in westerse landen. Dit uit zich onder andere in het periodiek organiseren van familie-reünies (welke soms ook bezocht worden door in andere continenten woonachtige familieleden) en in woordgebruik zoals ‘family-clan’. Wat sociale contacten in het algemeen betreft stelt men op de Filippijnen meer prijs op gemeenschapszin dan in het Westen, waar men vaker geneigd is zich individualistisch op te stellen. Peetouderschap is een traditie die in ere wordt gehouden en kan beschouwd worden als een manier om de familie in rituele zin uit te breiden.
Wat betreft het uiten van emoties is men op de Filippijnen meestal behoedzamer en subtieler dan in westerse landen. Het maken van confronterende recht-toe-recht-aan-opmerkingen wordt liever gemeden en men dient daar als toerist rekening mee te houden (zie ook onder ‘Contacten’).

10 prachtige bestemmingen in Filipijnen