Filipijnen

Swipe

Post en postzegels

De ‘reistijd’ voor een gewone brief vanaf de Filippijnen naar een bestemming in de Benelux bedraagt ongeveer een week, hoewel het soms ook aanmerkelijk langer kan duren. Plaats van verzending (bijvoorbeeld afgelegen t.o.v. Manila) en periode (bijvoorbeeld kersttijd) kunnen oorzaak zijn van een forse vertraging. Let er vooral tijdens drukke perioden op dat de postzegel daadwerkelijk afgestempeld wordt, want het komt soms voor dat een zegel opnieuw gebruikt wordt en de originele brief ‘zoekraakt’. Stop geen geldbiljetten in brieven die naar kennissen of familieleden op de Filippijnen gestuurd worden. Het komt regelmatig voor dat het geld (en de brief) dan niet op de bedoelde bestemming arriveert.

10 prachtige bestemmingen in Filipijnen