IJsland

Swipe

Verkeersregels

Wanneer u besluit met de eigen auto, of een huurauto op IJsland te gaan toeren, is er een aantal zaken, die u beslist moet weten en waaraan u zich dient te houden.

Algemeen
Speciale waarschuwingsborden geven aan dat er een gevaarlijke situatie aankomt, zoals bij scherpe bochten, maar in zijn algemeenheid is er geen apart bord, waarop aanbevolen wordt de snelheid te verminderen. Kies zelf uw veilige snelheid, afhankelijk van de wegcondities.
Er zijn veel heuvels en andere kleine verhogingen in het landschap, waardoor het onmogelijk is om te zien, wat er voor u op de weg gebeurt. Deze plaatsen zijn niet altijd gemarkeerd. Waar ze dat wel zijn, staat een driehoekig verkeersbord met het woord Blindhaed eronder. Zorg er dan voor dat u zoveel mogelijk aan de rechterkant van de weg blijft. Een ander typisch IJslands verkeersbord is de Einbreid Brú, dat aangeeft dat over de volgende brug maar een auto tegelijk kan rijden. Ook kent IJsland het fenomeen roodlicht- en snelheidscamera’s.

Afstanden
Deel uw reis zodanig in, dat de eindbestemming nooit al te ver weg ligt. Sommige wegen nemen meer tijd in beslag dan op de wegenkaart staat aangegeven. Stop bij vermoeidheid en rust uit.

Alcohol totaal verboden
De IJslandse wet verbiedt het rijden onder invloed van alcohol. Er worden scherpe controles uitgevoerd op de naleving hiervan. Anders dan in Nederland en België bent u reeds na één slok bier strafbaar en indien het alcoholpercentage meer dan 0,5 o/oo bedraagt, wordt niet alleen het rijbewijs ingenomen, maar wordt er ook een bijzonder hoge boete geheven.

Dieren
Huis- en andere dieren lopen dikwijls in de buurt van de weg. Houd er altijd rekening mee, dat er plotseling geremd moet worden voor overstekende dieren. Vee, paarden en schapen komen op het platteland veel voor. Schapen, die aan de wegkant staan te grazen, kunnen onverwachts de rijbaan opspringen wanneer er een auto aankomt. Wees ervan doordrongen, dat de bestuurder altijd verantwoordelijk is voor schadeloosstelling, indien enig dier bij een ongeluk is betrokken.

Groene kaart
Een groene kaart is verplicht voor automobilisten, die hun eigen auto besturen, tenzij men uit o.a. Nederland of België komt. Dan volstaat het om een third-party verzekering af te sluiten bij aankomst op IJsland. Dit is dus verplicht als u géén groene kaart kunt tonen.

Kinderen
De IJslandse kinderen brengen een groot deel van hun tijd buitenspelend door. Wees er dus op voorbereid dat kinderen altijd en overal aan het spelen zijn.

Leeftijd bestuurder
Bestuurders van een huurauto moeten minimaal 20 jaar oud zijn en ten minste een jaar in het bezit zijn van een rijbewijs.

Off-road rijden
Op IJsland is off-road rijden, dat is het rijden anders dan op wegen en gemarkeerde paden, ten strengste verboden. Het besturen van een voertuig off-road is alleen toegestaan in het geval van hulpverlening, onderzoek of projecten welke zijn goedgekeurd door de Nature Conservation Council.

Snelheidslimieten
De maximumsnelheid bedraagt 50 km/uur in de bebouwde kom (op 4-baanswegen is dat vaak 60 km/uur), 80 km/uur op gravelwegen en 90 km/uur op geasfalteerde of op andere manieren verharde wegen.

Tegemoetkomend verkeer
Wanneer twee auto’s elkaar tegemoetkomen buiten de bebouwde kom, dienen zij beide hun snelheid aanmerkelijk te verlagen om mogelijke glasschade te beperken, die kan ontstaan door opspattend gravel, grind en stenen. U dient ook aandacht te besteden aan het binnen de kanten van de weg blijven, want deze zijn vaak instabiel en er bestaat een niet geringe kans om van de weg af te geraken.

Veiligheidsgordels verplicht
U bent verplicht veiligheidsgordels te gebruiken, of u nu voorin of achterin op de bank van een auto zit. Kinderen dienen óf veiligheidsgordels te dragen, óf in veiligheidszitjes te zitten.

Verlichting verplicht
Alle motorvoertuigen zijn wettelijk verplicht het gehele jaar zowel ’snachts als overdag, minimaal dimlicht te voeren.

10 prachtige bestemmingen in IJsland