Het Rhodopi-, Pirin- en Rilagebergte

Swipe

Melnik

Vroeger was Melnik een welvarende stad, bekend om zijn wijnen en om het fruit dat rond de stad in de beschermde dalen groeide. Rond 1880 woonden er nog 20.000 mensen in Melnik. In tegenstelling tot veel andere plaatsen in Bulgarije, vielen Melnik en andere steden in dit gebied ingevolge de afspraken tijdens de Berlijnse conferentie, nog steeds onder Turks beheer. Dat dreef velen de stad uit op zoek naar een betere toekomst elders in Bulgarije, buiten de invloedssfeer van de Turken. In 1912, toen het gebied aan Bulgarije werd teruggegeven, was het inwonertal van Melnik teruggelopen tot 12.000.

Tijdens de Balkanoorlog had de stad het bijzonder zwaar te verduren en in 1913 werd de stad nagenoeg verwoest. Vandaag de dag leven er minder dan 600 inwoners in de stad, hoofdzakelijk eigenaars en medewerkers van hotels en cafés, want het moet gezegd, de omgeving van Melnik is adembenemend mooi, de omringende bergen doen denken aan de Rocky Mountains, de grilligheid van deze kalk- en zandsteenpiramides vindt u vrijwel nergens anders in de wereld.

Kerken in Melnik

Als u ervan uitgaat dat zich binnen de poorten van Melnik vroeger 72 kerken bevonden dan zal het u verbazen hoe weinig er daarvan zijn overgebleven. Van de meeste resten nog wat ruïnes, maar daar is alles mee gezegd.

Slechts een tweetal kerken in het uit de 11e eeuw daterende stadje vraagt om de aandacht: de Sv. Petâr i Pavelkerk uit de 19e eeuw vanwege het naïeve schilderwerk waarmee de altaarmuur versierd is en de Sv. Nikolai Chudotvoretskerk. Dit 18e-eeuwse bouwwerk, uitsluitend nog in gebruik voor trouwerijen en begrafenisplechtigheden, heeft een klokkentoren die veel op een minaret lijkt, niet te missen dus. De bisschopstroon in de kerk valt op door zijn fraaie beschilderingen en als u de altaarmuur goed bekijkt dan zult u een portret ontdekken van Johannes de Doper die zijn eigen hoofd boven het paradijs houdt.

Kordopulovhuis

Onderweg naar het Kordopulovhuis, een vast rustpunt bij elke excursie, ziet u aan de rechterkant de overwoekerde restanten van een Turks badhuis en direct voordat u het koopmanshuis bereikt de ruïnes van de Sv. Barbarakerk, in vroeger dagen een privékapel die tot het huis behoorde. Het huis is een bezoek meer dan waard. Het werd gebouwd in 1754 door een rijke wijnhandelaar van die naam. Dat wil zeggen, een gedeelte van de tunnels onder het huis werd gegraven en de eerste woonlaag werd daarboven gebouwd.

Nog steeds is het huis eigendom van de familie, zij het dat de huidige eigenaar geen directe afstammeling is van de oude Kordopulov, maar een geadopteerde zoon. De laatste telg uit het geslacht kreeg uit twee huwelijken geen kinderen, in beide huwelijken werd een zoon geadopteerd. Het huis telt in totaal drie verdiepingen welke in verschillende tijdperken werden opgetrokken en u zult dus ook drie bouwstijlen ontdekken. Het huis is voor het belangrijkste gedeelte ingericht als etnografisch museum, maar het unieke ervan is dat het huis boven de wijnkelders werd gebouwd.

Die kelders dienden al als wijnopslagplaats voordat de eerste verdieping werd gebouwd. De kelders zijn eigenlijk onderaardse gangen, sommige ervan waren al door de natuur voorgevormd, andere werden met mankracht eraan toegevoegd. Er heerst een permanente temperatuur van ongeveer 12º Celsius en doordat de gangen in hoogte verschillen ontstaat er een natuurlijke trek, belangrijk voor het rijpen van de wijn die hier ooit lag opgeslagen in vaten tot 10.000 liter. In totaal lag er, in vaten van verschillende grootte en al gesorteerd op de landen van bestemming, vroeger 250.000 tot 300.000 liter wijn opgeslagen, waarvoor meer dan 300 mensen in de weer waren.

Wijn van Melnik

De wijn van Melnik geniet (nog steeds) wereldvermaardheid. Zo liet Winston Churchill bijvoorbeeld ter gelegenheid van het huwelijk van een van zijn kinderen wijn uit Melnik overvliegen. U kunt de wijn proeven en ze voor een spotprijs aanschaffen. Denk eraan dat de temperatuur waarop de wijn u ter keuring wordt aangeboden, te laag is voor rode wijn, op temperatuur heeft de wijn een aanmerkelijk zachtere smaak.

Het wijnfestival in Melnik wordt gehouden op 18 oktober. Het is een van de twee festivals die de wijnen van de streek onder de aandacht brengen. Op 14 februari vindt het andere festival plaats. De wijngaarden worden dan gezegend en besproeid met wijn van het vorige jaar. Een festival dat van mindere betekenis is, is het dansfeest (horo) op de laatste zondag van augustus.

10 prachtige bestemmingen in Melnik en Bulgarije