Oost-Slowakije

Swipe

Bardejov

In 1247 werd in een document van Bela IV geschreven over het economische en bestuurlijke centrum van het noordelijke deel van de regio Šariš: Bardejov. Het sfeervolle stadje is voortgekomen uit een Slavische vestingplaats. De groei en bloei was te danken aan de fabricage van linnen en canvas. Ook ligt het aan de zoutroute tussen Prešov en Polen. Vooral de zestiende eeuw was er een van grote voorspoed. In de zeventiende eeuw kwam echter een einde aan de gouden jaren zodat architectonisch gezien het centrum van de stad sinds die tijd niet veel veranderd is. Tegenwoordig is de schoenfabriek een belangrijke werkgever.

Midden op het plein Radnicné Nám. staat het voormalige stadhuis. In het vroeg-zestiende-eeuwse complex is nu het Šarišmuseum gevestigd. De stenen gewichten herinneren aan de tijd dat het stadhuis ook voor handelsdoeleinden werd gebruikt. Een van de zalen heeft een mooi cassetteplafond. Een ander deel van het museum bevindt zich in het Gantzughof, een gotisch koopmanshuis met een renaissancistische façade ten zuiden van het plein. Het huis zelf is al een bezoek waard, vanwege het rijk beschilderde houten plafond in de hal en het trappenhuis. Op het huis is een driehoek met een oog geschilderd: het alziend oog van God. Ook houdt een hand een bol vast (de aarde in de hand van God). In het museum worden wisselende tentoonstellingen gehouden. Naast de kerk liggen 2 klokken. De ene weegt 2 ton en is uit 1486. De andere is zo'n 100 jaar jonger en weegt 4 ton.

Op de hoek van het plein met de Rodyho staat het iconenmuseum (Šarišské muzeum-ikony). Het bevat de meest interessante collectie 16e- en 17e-eeuwse iconen in Slowakije. Deze zijn afkomstig uit geünieerde kerken in de omgeving. Geünieerde kerken zijn een soort oosterse kerken die het gezag van de paus erkennen. In het museum staan ook maquettes van diverse houten kerken uit de streek.

Iets verderop in de straat staat het natuurhistorisch museum, met flora en fauna uit Noordoost-Slowakije.

De gotische Sint Egidiuskerk (kostel sv. Egídia) is gewijd aan de patroonheilige van de goudsmeden. Deze handwerkslieden hebben het geld bijeengebracht, dat nodig was om de kerk te bouwen. In de kerk zijn een aantal vijftiende-eeuwse altaars met prachtig houtsnijwerk te zien, zoals het altaar van Sint-Barbara. Ook het altaar van de geboorte van Christus is waardevol. Op de scheidslijn van het koor en het schip hangen 3 kruisbeelden. In het midden met Jezus Christus. Naast hem hangen de dieven die tegelijk met hem gekruisigd werden. Maar zij kregen geen nagels door hun handen. Vanaf de neogotische klokkentoren heeft u een mooi uitzicht over de stad.

Achter de kerk staat de humanistische school. Een van de docenten aan deze school was Leonard Stöckel. Hij was een leerling van Luther en wordt ook wel de 'Onderwijzer van het Koninkrijk Hongarije' genoemd. Tegenwoordig huisvest het gebouw de muziekschool. Op de muur van de school hangt een bord. Het vertelt dat in het gebouw het eerste boek in de Tsjechische taal gedrukt werd op Slowaaks grondgebied. Het was de catechese van Luther.

De Johannes de Doperkerk met het franciscanenklooster stamt uit de 15e eeuw. De kloosteromgang heeft een renaissancistisch kruisgewelf. Links om de hoek staat de neoromaanse St. Peter en Paulkerk. Iets verderop staat een ruim honderd jaar oude lantaarnpaal. Volgens een oud boek met vonnissen staat hij op de plek waar ter dood veroordeelden werden onthoofd.

Rondom het centrum zijn nog delen van de stadsmuur te zien met nog 11 van de oorspronkelijk 23 bastions. Het is het best bewaard gebleven stadsverdedigingssysteem in Slowakije. In de muur gaven 4 poorten toegang tot de stad. Twee van de stadspoorten zijn daarvan overgebleven.

Ten westen van het centrum ligt de joodse wijk, met het joodse badhuis, de synagoge en de begraafplaats. De wijk is in de 18e eeuw volledig volgens de regels van de talmoed gebouwd. Lange tijd mochten de joden niet binnen de muren van de stad wonen.

10 prachtige bestemmingen in Bardejov en Slowakije