Zuid-Moravië

Swipe

Valtice

Het eens zo moerassige gebied rondom Valtice en Lednice werd in de middeleeuwen voor landbouwdoeleinden gebruikt. In de elfde eeuw zette de regerende vorst der Premysliden aan de zuidelijke grens van Tsjechië een rij kastelen neer, tegenover een soortgelijke rij aan Oostenrijkse zijde. Een van die kastelen was Valtice.

In 1387 kreeg de Oostenrijkse adellijke familie von Liechtenstein het landgoed in bezit. Deze familie verwierf vanaf de middeleeuwen grond in Oostenrijk en Moravië. Sedert 1719 regeren de prinsen von Liechtenstein als soevereine heersers over het gelijknamige vorstendom. De von Liechtensteins behoorden tot 1945 tot de machtigste landeigenaars van Moravië. Er waren tijden dat de familie 99 landgoederen in bezit had.

In 1627 kreeg prins bisschop Karl Eusebius von Liechtenstein het fortuin in handen. Zijn motto was ‘geld bestaat alleen opdat men prachtige monumenten in een eeuwige en onsterfelijke herinnering zal achterlaten’. Diverse bouwwerken in Moravië getuigen van het feit dat hij het niet bij woorden alleen liet. De von Liechtensteins verplaatsten hun residentie van Mikulov naar Valtice. In de tweede helft van de zestiende eeuw en vooral na de slag op de Witte Berg wisten zij hun bezit door strategische huwelijken en door aankoop van geconfisqueerde landgoederen van door de Habsburgers verslagen edelen, aanzienlijk uit te breiden. De von Liechtensteins waren trouwe aanhangers van de Habsburgers en speelden hierdoor een belangrijke rol in het politieke leven van het land. Valtice onderging diverse verbouwingen. De laatste grootscheepse reconstructie in de zeventiende eeuw gaf het gebouw het huidige barokke uiterlijk.

Een rondleiding door het kasteel voert langs een achttal vertrekken. Een deel van de plafonds is beschilderd met taferelen uit de Griekse mythologie. Op de plafonds zijn stucwerk ornamenten aangebracht. Namaakmarmer en reliëfs van muziekinstrumenten bedekken de muren. Veel van het meubilair is door de laatste bewoners achtergelaten. Het is aangevuld met stukken die uit andere kastelen afkomstig zijn. De slotkapel heeft een prachtige akoestiek. Om die reden worden er regelmatig concerten gehouden. In het park dat zich tussen Valtice en Lednice uitstrekt is het goed toeven. Een rijke hoeveelheid bomen en planten wordt afgewisseld door romantische bouwsels zoals de Sint-Hubertuskapel, de tempel die gewijd is aan de Griekse godin Diana en een lustslot.

10 prachtige bestemmingen in Valtice en Tsjechië