Kenia

Swipe

Vogels (algemeen)

Vogels vormen een verhaal apart. In Afrika komen ruim 1200 soorten vogels voor waarvan u er meer dan 1000 in Uganda kunt vinden, die, nét als de andere dieren hun eigen leefgebied hebben. De tijd en de plaats waar bepaalde vogels te vinden zijn is, meer dan bij de viervoeters, aan seizoenen gebonden. Veel vogels blijven slechts gedurende een bepaalde tijd, terwijl andere alleen maar de grond opzoeken om uit te rusten en daarna hun weg weer vervolgen. Het juiste aantal soorten is overigens slechts te schatten, regelmatig worden nog onbekende soorten aangetroffen. Bovendien is er van een aantal parken nog weinig over het vogelleven bekend. Er bestaat een grote variëteit in vogelsoorten, voornamelijk veroorzaakt door de vele klimaten die het land kent en de verschillende vegetatievormen.

De echte vogelliefhebber komt in Uganda dus uitgebreid aan zijn trekken. Maar zélfs de expert heeft de nodige moeite met het herkennen van de vogels. Daarom is een goede vogelgids onontbeerlijk. Te denken valt aan een gids met vogels over (Oost-)Afrika), zowel in België als in Nederland te verkrijgen (Engelstalig). Degenen die het allemaal wel mooi vinden (en dat lijdt geen twijfel) zullen toch geboeid en verwonderd de vogelwereld aanschouwen. Om hen een beetje op weg te helpen worden de vogels die u zeker tegen zult komen iets nader belicht.

10 prachtige bestemmingen in Kenia