Malta

Swipe

Douanebepalingen en reisdocumenten

Malta maakt deel uit van het zogenoemde Schengengebied dat een vrij verkeer van mensen, goederen en kapitaal garandeert.

Reisdocumenten

Voor het reizen naar en in Malta kunt u volstaan met een Nederlandse identiteitskaart. Die kunt u in Nederland bij de gemeente van uw woonplaats aanvragen, maar ook bij een Nederlandse diplomatieke vestiging in het buitenland mocht u de kaart kwijtraken. Een identiteitskaart is doorgaans niet voldoende als u in het buitenland een auto, boot of huis wilt huren of bankzaken wilt regelen waarbij u zich moet legitimeren. Een paspoort is dan noodzakelijk.

Kinderen

Kinderen ongeacht hun leeftijd hebben een eigen identiteitskaart of paspoort nodig; kinderen bijschrijven in het paspoort van een van de ouders is niet (meer) toegestaan.

Paspoort kopiëren

Hotels, camping en verhuurbedrijven maken soms een kopie van paspoort, rijbewijs of identiteitskaart. Formeel is dit niet toegestaan. Om identiteitsfraude te voorkomen is dit ook niet wenselijk. Op campings kunt u doorgaans volstaan met de bekende ACSI CampingCard; in hotels door een formulier te vragen en uw gegevens in te vullen of een creditcard als registratie te gebruiken. U kunt ook zelf kopiën meenemen en daarop paspoortnummer en burgerservicenummer zwart maken. Bij de ANWB en veel gemeenten zijn speciale ID-covers verkrijgbaar.

In- en uitvoer

Het verdrag van Schengen houdt ook vrij verkeer van goederen in. In principe kunt u van alles meenemen, zolang maar duidelijk is dat het voor persoonlijke doeleinden bestemd is en geen (verkapte) handelsgoederen zijn. Neem van dure apparatuur altijd een kopie aankoopnota mee. Voert u tijdelijk een boot in, dan moet u kunnen aantonen dat daarvoor in het land waar de boot is geregistreerd BTW is voldaan. Hebt u de originele aankoopnota niet (meer), dan kunt u een zogenaamde btw-vrij-verklaring bij de Nederlandse douane aanvragen.

Beperkingen

Er gelden wel beperkingen voor zogenaamde accijnsgoederen zoals alcohol en tabak. Reizend tussen Schengenlanden mag per persoon tot 110 liter bier, 90 liter wijn, 20 liter likeurwijn, zoals sherry of port, 10 liter sterke drank, 800 sigaretten, 400 sigaren en 1 kilogram tabak vrij worden in- of uitgevoerd. Het is verder toegestaan om tot 10.000 euro mee te nemen zonder dat aan te geven.

10 prachtige bestemmingen in Malta