Chili

Swipe

Media: Kranten/Tijdschriften/Radio en Televisie

Er is in Chili een groot aanbod van kranten, tijdschriften, radio- en televisiestations.

Chili’s televisie: er zijn drie nationale tv-zenders: Televisión Nacional van de overheid, ‘kanaal 11’ en ‘kanaal 13’ van de katholieke universiteit. Kwaliteitsprogramma’s zijn echter schaars. De meeste programma’s zijn kopieën van de bekende Amerikaanse en Europese spelletjesprogramma’s, waarin (helaas) de nadruk dan ook ligt op de westerse aspecten van de Chileense maatschappij. Maatschappijkritische programma’s komen weinig aan bod op de over het algemeen conservatieve tv-zenders. Een typisch Latijns-Amerikaans verschijnsel op de televisie vormen de ‘telenovelas’, dik aangezette liefdesdrama’s waarin glitter en glamour de hoofdmoot vormen. De acteurs zijn Chilenen, maar de associatie met rijke Amerikanen en Europeanen maken deze tv-soort ongekend populair.

Chilenen zijn een geletterd volk en lezen veel kranten. Er is een grote verscheidenheid aan kranten: er zijn zeven nationale kranten die zevenmaal per week verschijnen en een groot aantal regionale bladen. Veel kranten zijn ook op Internet te raadplegen. De belangrijkste dagbladen zijn La Tercera (www.latercera.cl), El Mercurio (www.elmercurio.cl, conservatief, met ongelooflijk dikke weekendbijlage), La Epoca (progressief) en La Nación (van de regering). Losse verkoop vindt voornamelijk plaats via de talloze straatkioskjes. Typisch voor Chili en zeer populair zijn de vele pagina’s boordevol met foto’s uit ‘La Vida Social’; kiekjes van de well-to-be op luxueuze recepties georganiseerd door het bedrijfsleven.

Chili heeft ook twee Engelstalige kranten: de Santiago Times (Internet: www.santiagotimes.cl), en ‘News review’, die wekelijks verschijnt. Deze kranten en de belangrijkste buitenlandse (ook Nederlandse) kranten zijn te koop in Santiago bij de kiosken op de hoek Ahumada/Huérfanos.

10 prachtige bestemmingen in Chili