China

Swipe

Song (960-1279)

In 960 trok Zhao Kuangyin, een voormalige militaire bevelhebber, de “Drakenmantel” aan, het symbool van de keizerlijke macht, en stichtte de Noordelijke Song-dynastie. De tweede keizer van deze dynastie voltooide de hereniging van het land toen hij de resterende oppositie vernietigde. De Song-keizers, die heel goed beseften dat de machtsconcentratie bij regionale gouverneurs tot de val van de Tang-dynastie had geleid, beknotten met opzet de macht van de plaatselijke bevelhebbers.

Hoewel die in hun macht beknot werden, namen hun aantallen toe, en werden zij al gauw tot een zware financiële last voor de staats-kas. Dit leidde tot een financiële crisis die het vermogen van de dynastie aantastte om zich militair te verdedigen. Om dit probleem op te lossen lanceerden de geleerde bureaucraten van de Song-dynastie een reeks politieke hervormingen. Het bekendst zijn de hervormingen die door Fan Zhongyan en Wang Anshi werden voorgesteld; ze waren verstrekkend en golden als zeer liberaal voor die tijd.

Een van de kenmerken van de Song-dynastie was haar nadruk op geleerdheid en haar minachting voor het leger. De Noordelijke Song ontwikkelden een ingewikkeld bestuurssysteem en een welvarende goedereneconomie. Doordat muntgeld voor die handel minder geschikt was, werd het eerste Chinese papiergeld, jiaozi (jiïozi) genaamd, in circulatie gebracht. Porselein werd een heel belangrijk exportartikel, en er ontstond een bloeiende handel in. De gedetailleerde zijderolschildering Scènes langs de rivier tijdens het Qingming-festival (qîngmíng shànghé tú) biedt een nauwgezet beeld van het drukke stadsleven in deze tijd.

Uiteindelijk versloeg de Jürchen-stam uit het noorden van China de Noordelijke Song en stichtte de Jin-dynastie. Het Song-hof vluchtte naar Hangzhou en stichtte daar de Zuidelijke Song, die alleen over het zuiden van China heerste. Het regime werd gerund door een machtige kliek van kanseliers die aan een steeds heviger onderlinge machtsstrijd ten prooi viel. Daardoor raakte de dynastie verzwakt, totdat ze uiteindelijk het onderspit dolf tegen de machtige Mongolen uit het noorden.

Tijdens de hele 300 jaar lange Song-dynastie waren de noordelijke minderheden een voortdurende bedreiging voor haar grenzen geweest. Het hof was voortdurend in oorlog of bezig verdragen met deze noordelijke groepen te sluiten om de grenzen van het rijk te beschermen.

Ook tijdens de Song-dynastie stond de technologische vooruitgang niet stil. Een drukker met de naam Bi Sheng vond een drukmethode met losse typen uit, waardoor drukken veel gemakkelijker en gangbaarder werd. Een primitief kompas, dat voor het eerst was gebruikt tijdens de Periode van de Strijdende Staten, werd voortdurend verder ontwikkeld en werd in de tijd van de Noordelijke Song de voorloper van het moderne kompas.

10 prachtige bestemmingen in China