Het Noordoosten

Swipe

De staat Rio Grande Do Norte

Deze staat is vooral bekend om de badstrandplaatsen, maar staat ook historisch op de kaart. In de Tweede Wereldoorlog en daarna is deze meest noordoostelijke staat van Brazilië – die het dichtst bij Afrika ligt – uitvalsbasis voor jachtvliegtuigen geweest en nu een raketlanceringsbasis. Maar nog meer historie is te vinden in de beginperiode van de ‘ontwikkeling’ van dit land vanuit Europa. Fransen, Nederlanders en Portugezen hebben hier om de heerschappij gestreden. De Portugezen waren de uiteindelijke winnaars.

Maar voor de meeste bezoekers aan deze staat, uit Brazilië zelf en uit Europa, zijn toch de stranden en de duinen het doel. Want behalve witte duinen en een blauwe zee hebben de promotors van deze plaatsen 300 zondagen en warm zeewater in de aanbieding en een uitgebreid ontspanningsprogramma.

In de 16e eeuw streden de Fransen en de Portugezen om de macht. De laatsten bouwden ter bevestiging van hun overwinning aan het eind van die eeuw een vijfhoekig fort van hout (Forte dos Reis Magos) bij de ingang van de Rio Potengi. Het fort had veel te lijden van de oorlogvoerende concurrenten.

Onze voorvaderen namen in 1633 het initiatief over met de bedoeling er voorgoed te blijven. Zij herbouwden het fort, maar nu van steen. Dit fort was het oriëntatiepunt voor handelsschepen en basis voor de stad, die er nu staat: Natal.

Het oude centrum is ruim 100 jaar oud. Het fort heeft nu een meer culturele functie en is te bezichtigen. Natal betekent Kerstmis. Stad en regio laten dit ook uitbundig merken in evenementen en straatverlichting tot in februari. In de jaren veertig van de vorige eeuw werd een legerbasis opgericht, de ‘trampoline naar de overwinning’, volgens Roosevelt en Vargas, de Amerikaanse en de Braziliaanse presidenten. De zonnige vrolijkheid van de kustplaatsen staat in schrille tegenstelling tot de armoedige droogte van de sertão, vanaf 100 km uit de kust.

10 prachtige bestemmingen in De staat Rio Grande Do Norte en Brazilië