Het Noordoosten

Swipe

Olinda

Olinda, op 7 km van Recife, is met Ouro Preto (in Minas Gerais) en Pelourinho in Bahia/Salvador het best bewaarde monument uit de koloniale tijd. Om die reden heeft de UNESCO het stadscentrum geadopteerd en deze stad tot ‘World Cultural Monument’ verklaard. Iedereen die in het centrum woont moet zich aan strakke regels houden indien hij iets wil schilderen of verbouwen aan zijn huis. Vanuit Recife gezien lijkt het een zonnige heuvel met enkele monumentale kerken. In feite is het een plaats waar 22 monumentale kerken staan, een serie eeuwenoude patriciershuizen en wonen er nu bijna 400.000 mensen.

De naam Olinda komt van een uitspraak van een Portugese opperbevelhebber (Duarte de Coelho), die gezegd moet hebben: ‘ô linda situaçao para una vila’ (O, wat een mooie plaats om een stad te bouwen). Voordat Recife tot ontwikkeling werd gebracht door de Hollandse kolonisten was Olinda de hoofdstad van Pernambuco. Tot ontwikkeling gebracht moet u niet al te romantisch opvatten. Toen de Hollanders kwamen (1630) hebben ze eerst alles wat er stond platgebrand. De suikerbaronnen bouwden mooie paleizen en nadat zij werden weggejaagd door de Portugezen in 1654 kreeg de stad zijn huidige monumenten. De status van hoofdstad werd in 1710 overgedaan aan Recife.

Winstpunt van Recife was de haven aan zee. Men kan Olinda, al lopend door de smalle straatjes, natuurlijk zelf gaan verkennen, maar het unieke feit doet zich voor dat men hier gebruik kan maken van een zogenaamde kleine gids**  Vanuit Recife is het wijs u naar het hoogste punt te laten rijden (Praça da Sé) en vandaar naar beneden te lopen. De smalle straatjes zijn op zich bezienswaardig. Monumentale hoogtepunten zijn: De Igreja da Sé, 1537, aan de Alto da Sé met een prachtig uitzicht over de stad en Recife en het graf van Dom Hélder Câmara*.

De Igreja da Misericordia, 1540, Rua Bispo Continho,is open van 14.00-17.00 uur. In het Seminario dos Graças de Olinda (1549) zijn drie beelden zonder hoofd te zien. Volgens de kleine gids omdat de Hollanders ze niet mooi vonden (maar de geschiedenis van de calvinistische beeldenstorm zal wel niet in zijn cursus opgenomen zijn). Verder zijn van belang de Convento de São Francisco, 1577, en de daaraan verbonden Igreja de São Francisco en de Igreja Nossa Senhora do Carmo, 1581, aan de Praça do Carmo.

In het bisschoppelijk paleis, daterend uit 1696, zijn prachtige panelen te bewonderen met daarop afgebeeld gebeurtenissen uit de geschiedenis van de stad Olinda.

Tientallen kunstenaars werken in of vanuit Olinda op een kunstzinnige wijze mee aan tal van evenementen. In het Museu de Arte Contemporânea, Rua 13 de Maio, worden dan ook permanente en wisselende tentoonstellingen van kunstenaars uit Olinda en Recife gehouden. Maar Olinda is ook een beroemde carnavalsplaats. Echter geen carnaval hier zoals in Rio de Janeiro met sambascholen in de hoofdrol, maar een typisch noordoostelijk carnaval waar frevodansers met kleurrijke parasols boven zich om hun evenwicht te bewaren worden afgewisseld door maracutugroepen die straattoneel brengen en muzikale legendes uitbeelden, waarin religieuze figuren en circusartiesten de belangrijkste rollen vervullen.

’t Is maar dat u het weet, dat de daden van Piet Hein cs niet overal als groot werden gewaardeerd.

*Dom Hélder Câmera

Dom Hélder Câmera (1909-1999) is een inspirerend kerkleider geweest. Hij was bisschop van Olinda/Recife en was leider van de beweging voor geweldloze revolutie: ‘liefdadigheid is niet genoeg; het gaat om sociale rechtvaardigheid’. Hij had nauwe banden met andere Zuid-Amerikaanse Bevrijdingstheologen (Ivan Illich). Hij ondervond weerstand van de Braziliaanse militaire regering, omdat hij het opnam voor de armen, de landlozen. Hij ondervond ook weerstand vanuit het Vaticaan. Zo heftig zelfs dat hij in 1985 als aartsbisschop werd afgezet. Zijn populariteit werd er niet minder om. Zijn graf is een bedevaartsplaats.


**De kleine gids

De kleine gids is een project van een priester, die leiding gaf in een kinderopvanghuis. Hij leerde de kinderen de geschiedenis van Olinda en trainde ze toeristen aan te spreken met: “Mag ik u de geschiedenis van mijn stad vertellen.?” In plaats van bedelen zonder tegenprestatie. Dat doen die kereltjes met zoveel enthousiasme en sprankelende overtuiging, dat u er vrolijk van wordt, ook al verstaat u niet alles wat zij zeggen. Als men laat weten Hollander te zijn leidt hij u tijdens de wandeling naar een gedenkplaat aan een kerkmuur en leest hardop voor wat er op staat. De vertaling luidt: ’Hier in deze kerk offerde kapitein André Pereira Fernundo, gevolgd door een handvol dappere Pernambucanen, heldhaftig zijn leven om de belediging te wreken, die de misdadige Hollandse indringers (criminosos invasores Hollandeses) het vaderland en de religie aandeden’.

10 prachtige bestemmingen in Olinda en Brazilië