Mauritius

Swipe

Buitenpost van de Kaap

Het wilde dus allemaal niet echt vlotten met het ‘nutten’ van het eiland. Behalve de acties van ontsnapte slaven speelden cyclonen, voedseltekorten, ziektes en rattenplagen de nieuwe kolonie parten. Engelse en Franse schepen moesten op afstand worden gehouden, er waren transport- en bevoorradingsproblemen en de administratie was een zooitje. Bovendien snakten de mannen naar vrouwelijk gezelschap. Kortom, Mauritius deed in de 17e eeuw geenszins denken aan het tropische paradijsje dat de eerste bezoekers meenden ontdekt te hebben.

De VOC, voor wie het eiland intussen meer kostte dan opleverde, besloot in 1656 Mauritius te degraderen tot buitenpost van Kaap de Goede Hoop, een zeevaarderspost in opkomst. Een jaar later kwamen de bewindvoerders in Amsterdam en de regering in Batavia overeen om Mauritius maar helemaal op te geven. De kolonisten werden door een Zuid-Afrikaans schip opgepikt en vervoerd naar Ceylon (Sri Lanka) en Batavia. Maar Mauritius bleef niet onbewoond achter; slaven en bannelingen zwierven door het binnenland. Over hun lot is verder niets bekend maar zij moeten gezien worden als de eerste permanente bewoners van Mauritius.

10 prachtige bestemmingen in Mauritius